Ansökan om bilkredit

 
När ansökan är behandlad återkommer vi med slutgiltigt besked i kundmeddelanden i Hembanken.
 
Övriga frågor
Har du eller någon familjemedlem för närvarande, eller de senaste 18 månaderna, haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation, eller är du känd medarbetare till en sådan person?
Läs mer
Du kommer inte att få en skriftlig bekräftelse på att du har skickat ett meddelande via detta kontaktformulär.

Personuppgifter

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomiska förhållanden

Välj...
Fast anställd
Tillfälligt anställd
Egen företagare
Studerande
Pensionär
 
 
 
Välj...
Villa/Radhus
Bostadsrätt
Hyresrätt
Annat
 
Välj...
Ensamstående
Sambo
Gift
Änka/änkling
Skild
 
Välj...
0 barn
1 barn
2 barn
3 barn
4 barn
5 barn
Fler än fem barn...
 
 
 

Du kommer att behöva uppge personuppgifter om din medsökande. Dessa personuppgifter kommer att användas i Danske Banks handläggning av kreditlöfte/låneansökan. Var vänlig och säkerställ att du fått din medsökandes godkännande att Danske Bank behandlar personuppgifterna samt hämtar kreditupplysning från Upplysningscentralen (UC). Vi behandlar denna ansökan under antagande att godkännande har getts av medsökanden.


Ekonomiska förhållanden medsökande

 
 
 
Välj...
Fast anställd
Tillfälligt anställd
Egen företagare
Studerande
Pensionär
 
 
 
Välj...
Villa/Radhus
Bostadsrätt
Hyresrätt
Annat
 
Välj...
Ensamstående
Sambo
Gift
Änka/änkling
Skild
 
Välj...
0 barn
1 barn
2 barn
3 barn
4 barn
5 barn
Fler än fem barn...
 
 
 

Finansiering

 
 
 
 
 
Välj...
1
2
3
4
5
6
7
 

Objektbeskrivning

 
 
 
 
 

Information om bilhandlaren

 
 
 
 
 

Information för lånelöfte

 
 
 
 

Information om behandling av personuppgifter

Du kan läsa mer om vilka personuppgifter vi registrerar, hur vi använder dessa och dina rättigheter i vår information om behandling av personuppgifter på www.danskebank.se. Informationen kan på förfrågan också fås i en skriftlig handling.  

Acceptera villkor

Jag/vi bekräftar att de uppgifter jag/vi har lämnat på denna ansökan är riktiga och fullständiga. Inga andra lån eller andra omständigheter som väsentligt påverkar min/vår ekonomi föreligger.

Jag/vi är medveten om att Danske Finans kommer att inhämta kreditupplysning på mig/oss.

Om ytterligare kontroller eller kompletteringar behöver göras hos arbetsgivare ger jag/vi vårt tillstånd för detta.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.