Äktenskapsförord
Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni bestämma att vissa tillgångar och ägodelar inte ska ingå i den gemensamma potten vid en eventuell skilsmässa. Hos vår partner Lexly får du 20% rabatt på alla avtal oavsett om de skrivs online eller tillsammans med en jurist. Just nu skriver kunder på förmånsnivå 1* äktenskapsförord online för 0 kr.  

Teckna online  Boka tid

*Om din totala affärsvolym, dvs. lån, pensionssparande, sparande och placeringar, uppgår till lägst 2 500 000 kr tillhör du förmånsnivå 1 i vårt förmånsprogram.
Lexly är en extern rådgivare skild från Danske Bank och Lexly ansvarar själva för sin juridiska rådgivning.

Anledningar till att skriva äktenskapsförord

Äktenskapsförord uppfattas ofta som något oromantiskt, men egentligen är det tvärtom.
Det spelar ingen roll att du köpte huset eller startade företaget innan du gifte dig, all egendom som inte är reglerad som enskild egendom genom ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas lika mellan dig och din partner vid en skilsmässa.

Om du och din partner vill att fördelningen ska vara annorlunda behöver ni ett äktenskapsförord. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni själva bestämma hur fördelningen ska vara och vad som känns rättvist för just er.

Frågor och svar om äktenskapsförord