Månadsspara i fonder och samla bosparpoäng

Samla poäng varje månad - Sätt upp ett månadssparande så missar du inga insättningarMånadssparande i fonder

Kom igång med ditt sparande i HSB ISK eller HSB Depå med 3 enkla steg - och första steget är redan klart!

 Steg 1 - klart

Öppna HSB ISK eller HSB Depå

Steg 2
Ladda ner Mobilbanken till din telefon eller surfplatta.

Android    Apple

Steg 3
Sätt upp månadssparande i Mobilbanken
1. Gå till startsidan
2. Klicka på ”Placeringar” och välj "Tjänster"
3. Välj ”Månadssparande” och följ instruktionerna.Dina pengar på HSB Bosparkonto, Sparkonto XL och lönekonto (Danske konto)  av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.
Dina pengar skyddas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.


Vad betyder insättningsgarantin i detalj?
Insättningsgarantin innebär att du har rätt till ersättning upp till 100 000 euro om banken skulle gå i konkurs. Om motvärdet av 100 000 euro understiger 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsgränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan du under vissa förutsättningar få ersättning för insättningar kopplade till särskilda händelser, till exempel försäljning av en bostad. 

I händelse av en konkurs i banken har du rätt att få ut alla dina värdepapper, vilka endast förvaras hos banken och därmed till skillnad från kontanta medel på konto inte är ett lån till banken. Skulle det mot förmodan vara så att dina värdepapper har sammanblandats med bankens på sådant sätt att det inte går att avgöra vem de tillhör träder det danska investerarskyddet in, där du kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Om du äger en depå tillsammans med andra har var och en rätt till ersättning upp till 20 000 euro.

Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.
Läs mer om insättningsgarantin här

Dina pengar på HSB Bosparkonto, Sparkonto XL och lönekonto (Danske konto) och  skyddas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin upp till 1 050 000kr per person och institut.

“Med ett månadssparande i fonder ökar du chansen att få en god avkastning på lång sikt genom att köpa i både uppgång och nergång. Med ett kontinuerligt sparande får du ta del av den så kallade ränta-på-ränta-effekten”

Maria Landeborn, sparekonom

Se hur mycket dina pengar kan växa

Det är enkelt att spara med månadssparande.

Belopp som du vill spara varje månad:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Eventuellt startbelopp som du börjar med:
kr
Tryck enter för att uppdatera.
Antal år du kan tänka dig att spara:
år
Tryck enter för att uppdatera.
Förväntad avkastning per år:
%
Tryck enter för att uppdatera.

Totalbelopp efter 5 år

211 891 kr


Gå vidare och bli kund


Skatter, avgifter och inflation har ej tagits med i uträkningen. Observera att de pengar du placerar både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

För att beräkna avkastning på börsen kan du t. ex. använda ett globalt index som referens. MSCI All Country World Index i USD hade under perioden 1 januari 1988 - 31 december 2023 en årlig genomsnittlig avkastning på 7,46%. Notera att jämförelseindex är denominerati USD och att utfallet i svenska kronor kan avvika, uppåt eller neråt, från det redovisade pga valutakursrörelser. Skatter och avgifter har inte tagits med i uträkningen. Var uppmärksam på att uppgifter om historisk avkastning och prognoser om framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning, vilken kan bli negativ.

Erbjudanden för dig som bosparar i Danske Bank

 Grattis till en bättre ränta på bolånet!

Som bosparare i HSB erbjuds du en förmånlig och förförhandlad ränta på ditt bolån. Bättre ränta ju lägre belåningsgrad.

Vi hjälper dig med ditt bolån och bostadsaffär så att du kan agera snabbt och känna dig trygg med din finansiering. Med Danske Bank är det alltid perfekt läge att prata bolån.

Ansök om lånelöfte 


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.