Utlandsbetalningar och valuta

Här kan du läsa mer om överföringar till och från utlandet, överföringar till eget konto i utlandet, betalningar inom EU/EES, IBAN-koder och SWIFT/BIC-adresser. Du kan också räkna om valuta i vår valutaomvandlare.

 

 • Betalning till utlandet

  Det billigaste och säkraste sättet att överföra pengar till utlandet är att göra en utlandsbetalning. Det tar normalt en till två dagar. Vill du att det ska gå snabbare kan du göra en expressbetalning som medför en extra avgift. Det är enkelt och billigt att göra en utlandsbetalning via Hembanken.

  För att din utlandsbetalning ska komma fram snabbt och säkert behöver du följande uppgifter:

  • Belopp och valutaslag
  • Mottagarens namn, adress och land
  • Mottagarens kontonummer eller IBAN, som är ett krav inom EU/EES.
  • Mottagarens bankförbindelse, så kallad BIC/SWIFT-adress eller bankens namn och adress.
  Här kan du läsa mer om utlandsbetalningar.

   

   

 • Betalning från utlandet

  Den enda sättet att ta emot pengar från utlandet är betalningar direkt till ditt konto i Danske Bank. Det är kostnadsfritt att ta emot pengar från utlandet om betalningen kommer från ett annat EU-land, Island, Liechtenstein eller Norge, och betalningen sker i svenska kronor eller Euro.

  För att ta emot pengar från utlandet behöver du följande uppgifter:
  • Belopp och valutaslag
  • Ditt namn, adress och land
  • Ditt IBAN (International Bank Account Number)
  • Bankens BIC/SWIFT-adress 

  Internationell check
  Från den 11 april 2022 hanterar inte banken inlösen av utländska checkar längre, oavsett vilken valuta den är utställd i. Om du fått en utländsk check behöver du ta kontakt med avsändaren för att returnera checken och be att få betalningen överförd till ditt konto genom att lämna ditt IBAN och vår SWIFT-adress DABASESX. Ditt IBAN hittar du i Hembanken på kontoöversikten under ”Villkor”.

 • Betalning inom EU/ESS

  Det är kostnadsfritt att göra en betalning inom EU/EES i EUR eller SEK om betalningen uppfyller de krav som EU-förordningen har bestämt. EU/EES står för EU samt Island, Liechtenstein och Norge.
 • SWIFT/BIC

  SWIFT är en förkortning av Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. BIC-kod är det samma som SWIFT. Systemet bygger på internationell standard. Det betyder att alla betalningar måste innehålla korrekt och fullständig information om mottagarens bank, detta via SWIFT/BIC.

  Varför använda SWIFT/BIC?
  Med SWIFT/BIC kan du skapa en enda ingång till alla dina banker runt om i världen. Du kan skicka betalningsinstruktioner och ta emot rapporter från olika banker i olika länder via SWIFT-nätet.

  SWIFT/BIC-adress
  En SWIFT/BIC består av 8 eller 11 tecken. Exempel: DABASESX Danske Bank Sverige
  Observera att SWIFT/BIC alltid skrivs utan mellanslag, bindestreck eller punkter.

  Tecken 1-4

  Förkortning av bankens namn

  DABA

  = Danske Bank

  Tecken 5-6

  Landskod

  SE

  = Sverige

  Tecken 7-8

  Ort

  SX

  = Stockholm

  Tecken 9-11

  Filial

   

  = Branch, krävs till vissa banker i vissa länder.


  Här hittar du SWIFT/BIC
 • IBAN

  IBAN står for International Bank Account Number (internationellt bankkontonummer). Det är ett nummer, som är kopplat till alla konton i EU-länderna och Norge, Schweiz, Liechtenstein, Ungern och Turkiet. IBAN är en kod, som identifierar landet, var kontot hör hemma kontohavarens bank och kontonumret.

  Varför använda IBAN?
  IBAN gör gränsöverskridande betalningar enklare och ger banken möjlighet att kunna kontrollera omedelbart efter mottagandet att kontonumret är korrekt. Detta leder till en snabb insättning till kontot och man undviker avgifter för manuell hantering av betalningar.

  Uppbyggnaden av IBAN
  IBAN är en internationell standard (ISO 13.616). Antalet omfattar maximalt 34 alfanumeriska tecken, som är strukturerade enligt följande:

  • Två skrivelser representerar hemland för bankkontot (landskod med två bokstäver, till exempel SE för Sverige).
  • Två nummer är kontrollsiffror.
  • Högst 30 alfanumeriska tecken som identifierar banken och kontonummer.

  Var hittar jag mitt IBAN?

   1. Logga in i Hembanken.
   2. Klicka på det konto du söker IBAN-nummer till.
   3. Välj fliken "Villkor". Här hittar du IBAN-numret till ditt konto.
  Du hittar också IBAN-numret genom att ta fram ett kontoutdrag för det önskade kontot. Till vänster under kontonamnet hittar du ditt kontos IBAN-nummer.

  Kontrollera IBAN
  Länder med IBAN
 • Allmänt om utlandsbetalningar

  Återkallelse
  Enligt internationell praxis kan man inte återkalla utlandsbetalningar. Om du har betalat till fel konto utomlands måste du omedelbart ta kontakt med mottagaren och be dem skicka tillbaka pengarna.

  Utlandsbetalningar per telefon
  Vi kan tyvärr inte överföra pengar per telefon. Men om du i nödfall skulle behöva pengar kan du ringa oss. Vi kan skicka dem till landet du befinner dig i. Se bara till att du har med dig din kodbox så att vi kan identifiera dig.

  Återkalla betalningar via telefon
  Av säkerhetsskäl kan du bara återkalla en betalning via telefon. Du måste kunna identifiera dig för att vi ska kunna utföra återkallelsen. Vi tar en avgift per återkallelse, oavsett om mottagaren har skickat tillbaka pengarna eller inte.

  Så sker betalningen
  Beroende på i vilket land mottagarens konto finns, vilka uppgifter som finns om mottagaren och så vidare, kommer vi att bestämma på vilket sätt pengarna utbetalas.

  Om det inte finns tillräckligt med pengar på ditt konto
  Om det saknas pengar på ditt konto på betalningsdagen kommer vi att bevaka betalningen i två bankdagar efter betalningsdagen. Om du inte har satt in pengar under den tiden utför vi inte betalningen. Du kommer då att få en avisering i Hembanken, alternativt meddelar vi per post och tar då ut en administrationsavgift.

  Om betalningen innehåller fel
  Om din betalning innehåller felaktigheter eller saknar information så finns risken att betalningen inte kommer fram eller hamnar fel och måste reklameras. Kostnaden för reklamationen får du som betalningsavsändare stå för. Se därför alltid till att få korrekta uppgifter från betalningsmottagaren.

 • Rekommendation för snabb betalning


  Landinformation

  I pdf-dokumentet ”Landinformation” informerar vi om vad respektive land rekommenderar för att betalningen ska kunna genomföras så snabbt, säkert och billigt som möjligt. Om det land som ni önskar skicka en betalning till inte finns med i ”Landinformation”, kontakta banken för mer information om det aktuella landet. (Tänk på att dokumentet nedan uppdateras när det sker förändringar. Om du skriver ut dokumentet så bör du kontinuerligt kontrollera att du har senaste version.)
  Hämta landinformation

  För att kunna skicka betalningar till länder där inte Danske Bank har verksamhet används Danske Banks omfattande nätverk av korrespondentbanker som gör det möjligt för oss att erbjuda banköverföringar via SWIFT-systemet.

  Bra att känna till
  Banken kan komma att anlita biträde av en utländsk bank för att din betalning ska kunna genomföras. Den utländska banken kan i sådant fall komma att ta ut en avgift för sin hantering, vilket kan medföra att det belopp som mottagarens bank erhåller reduceras i motsvarande mån. Banken svarar ej för kostnader som tas ut av utländska banker i samband med utförandet av betalningsuppdraget.

  Läs mer om hur du gör billigare, snabbare och säkrare utlandsbetalningar. Skriv gärna ut dokumentet som stöd när du registrerar dina utlandsbetalningar.

SWIFT/BIC för Danske Bank-koncernen

Kontrollera IBAN

Undrar du något?

Vi svarar på dina frågor gällande betalningar och överföringar till utlandet.

Chatta med oss

Valutaomräknare

Omvandla ett belopp från en valuta till en annan, t.ex. svenska kronor till euro, eller euro till US-dollar.
Kursen som visas är Nationalbankens medelkurs.

 

Välj en valuta
Left arrowRight arrow Up arrowDown arrow
Beräkna din valda valutan

Förteckning över kurser

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.