Valutakalkylator

Kalkylatorn kan användas för att visa på skillnad mellan Mastercards referensväxlekurs och eventuellt Växlingspåslag som Banken använder för korttransaktioner i förhållande till Europeiska Centralbankens (ECB) referenskurs. Skillanden visas i procent och i kronor.

Valutakalkylator

Kalkylatorn kan användas för att visa på skillnad mellan Mastercards referensväxlekurs och eventuellt Växlingspåslag som Banken anväder för korttransaktioner i förhållande till Europeiska Centralbankens (ECB) referenskurs. Skillanden visas i procent och i kronor.

 

Beräkningen baseras på att du har ett privat Mastercard bank - eller kreditkort

 

Technical Failure

DUmmy error Message - Vi glæder os til mødet og har sendt dig en mødebekræftelse med alle detaljer.

Try again
ECBs referenskurs

ECB publicerar referensväxlkurser för följande valutor en gång om dagen: CHF, CZK, DKK, EUR, HUF, ISK, NOK, PLN, SEK, BGN, HRK, RON. Kurserna används inte för transaktioner utan publiceras endast som en referenskurs.

ECB

Europeiska Centralbanken (ECB) är en central bank för de länder i eurozonen som antagit euron. ECB har bl.a. ansvar för euron och prisstabilitet och säkra eurons värde tillsammans med de nationella centralbanker inom eurozonen.

FAQ
Läs mer om korttransaktioner i andra EES valutor
Danske Bank måste precis som andra banker följa den uppdaterade förordningen gällande gränsöverskridande betalningar inom EU. Denna innefattar bland annat att informera kortkunder  om avgifter som tillkommer vid korttransaktioner i andra EES valutor än SEK.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.