Danske Invest ökar utbudet av hållbara fonder och ESG-fonder

Danske Invest, Danske Banks fondbolag, informerade nyligen om ett antal förändringar i någon/några av dina fonder. På denna webbsida beskriver vi kort bakgrunden till varför du fick detta brev och svarar på några av de vanligaste frågorna.

Bakgrund

Den 10 mars 2021 introducerades ”EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar”. På engelska heter förordningen ”Sustainable Finance Disclosure Regulation” och förkortas SFDR. Den nya förordningen skapade en branschgemensam definition över vilka investeringsprodukter som får kallas ”hållbara-fonder” eller ”ESG-fonder” (efter engelskans Environment, Social och Governance).

  • Hållbara Fonder (även kallade ”Artikel 9-fonder”) är fonder med ett uttalat syfte att ha hållbara investeringar som mål.
  • ESG-fonder (även kallade ”Artikel 8-fonder”) är fonder som främjar bl a miljörelaterade eller sociala egenskaper .

Mer information om EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du hitta här.

Danske Invest har analyserat vilka av deras fonder som kan kategoriseras som hållbara fonder eller som ESG-fonder enligt den nya förordningen. Nu är denna kategorisering klar och information skickas nu till dig som sparar i någon/några av dessa fonder.

Några fonder har fått en uppdaterad beräkningsmetod för den prestationsbaserade avgiften, för att följa Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens riktlinjer. Om detta gäller för din specifika fond så framgår det av brevet du fått. Ändringen påverkar inte dina förväntade kostnader. 

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.