Kommentar Fair Finance

Vi har tagit del av Fair Finance-rapporten där Danske Bank är en av de banker som omnämns. Omställningen är en prioriterad fråga och vi har ett tydligt mål att vår utlåning till företag senast 2050 ska vara fossilfri (net zero). Vi har också en tydlig plan för hur vi gradvis ska reducera koldioxidintensiteten i vår utlåning med viktiga delmål redan 2030. Läs gärna mer i Danske Banks Climate Action Plan.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.