Kommentar till
Fair Finance rapport

Den 16 november 2022 publicerade Fair Finance Guide en rapport om de nordiska bankernas utlåning och investeringar i fossilbolag. 

Vi konstaterar att rapporten lyfter fram att både utlåning till, och investeringar i, fossilbolag sjunker kraftigt. Enligt rapporten har Danske Bank minskat utlåningen med hela 43% på två år. Den trenden fortsätter.

Vi tror på en ordnad övergång till ett fossilfritt samhälle. Omställningen går rekordsnabbt, men fossila bränslen kommer vara en del av energimixen några år till. Vi ska hjälpa våra kunder att ställa om sin verksamhet.

Värt att veta

  • De pengar vi lånar ut till etablerade energi- och oljebolag används till stor del för att finansiera omställningen mot fossilfritt – dvs vi finansierar inte nyexploatering eller nya oljefält. 
  • Idag går mindre än två procent av vår totala utlåning till olje/gas-sektorn. Målet är att halvera utlåningen ytterligare fram tills 2030.  
  • Flera av energibolagen har en tydlig plan mot klimatneutralitet i linje med Paris-avtalet. För att kunna göra denna omställning krävs finansiering.  Vi vill stödja utveckling till ett hållbart samhälle.

Frågor & svar

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.