Kommentar till
Fair Finance rapport

Den 21 september 2021 publicerade Fair Finance Guide, Svenska Naturskyddsföreningen och organisation World Animal Protection en rapport som beskriver hur 27 bolag, verksamma inom kött- och sojaindustrin i Brasilien bidrar till skövling i Amazonas. Rapporten beskriver finansiella kopplingar mellan dessa företag och samtliga storbanker i Sverige.

Danske Bank har infört restriktioner

På Danske Bank är vi djupt oroade över skövlingen av regnskog i Amazonas. När vi genom våra fonder investerar i företag tittar vi noga på företagens verksamhet och policies kring bland annat avverkning. I maj 2021 införde vi investeringsrestriktioner på 18 bolag vars verksamhet vi ansåg riskerade att bidra till skogsskövling i Amazonas.

Rapporten som nu publicerats lyfter fram att Danske Bank har avstått från att investera i fler företag än någon annan storbank i Sverige. Vi är också helt transparenta med vår restriktionslista som finns att hitta på vår webbplats.

Ingen direkt finansiering 

Angående finansiering så har Danske Bank ingen direkt finansiering av företag som skövlar skog i Amazonas. Uppgifterna i rapporten kan tolkas som det motsatta, men det stämmer inte. Vi finansierar bolag som inte har någon egen verksamhet i området, men som köper in varor och tjänster från brasilianska leverantörer. Dessa bolag kan i sig ha ett nätverk av större och mindre lokala underleverantörer som gör det extremt komplext att säkerställa att all produktion sker på ett hållbart sätt i alla led. Vi för en nära dialog med kunderna om vikten av att integrera hållbarhetsfrågor i sin verksamhet. Alla länkar i en värdekedja måste vara transparanta och öppna med sitt hållbarhetsarbete. Detta är ett kontinuerligt och pågående arbete och här har vi ett ansvar att fortsätta påverka våra kunder i rätt riktning.

Frågor & svar

Content is loading