Kommentar till Fair Finance rapport

Den 20 december 2023 publicerade Fair Finance Guide Sweden och organisation World Animal Protection en rapport som beskriver svenska bankers investeringar i sex köttproducerande bolag (uppfödning av kyckling och gris).

Danske Bank tar frågor om hållbar jordbrukssektor (inklusive god djurhållning) på största allvar. Vi är enligt rapporten den av storbankerna som kommit längst med att sätta policies och riktlinjer kopplad till djurhållning.

Vi har tydliga position statements där vi beskriver krav vi ställer i flera definierade sektorer. Vi tror på aktivt ägarskap och engagerar oss i dialog med bolag vi investerar i för att driva på hållbarhetsarbetet i en positiv riktning. Som en sista åtgärd kan vi exkludera företag från investeringar. Danske Bank är en av få banker som har exkluderat bolag som Fair Finance granskat i denna rapport. 

Vi är transparenta med vilka företag som finns på vår exkluderingslista.

Kommentar till
Fair Finance rapport

Den 21 september 2021 publicerade Fair Finance Guide, Svenska Naturskyddsföreningen och organisation World Animal Protection en rapport som beskriver hur 27 bolag, verksamma inom kött- och sojaindustrin i Brasilien bidrar till skövling i Amazonas. Rapporten beskriver finansiella kopplingar mellan dessa företag och samtliga storbanker i Sverige.

Danske Bank har infört restriktioner

På Danske Bank är vi djupt oroade över skövlingen av regnskog i Amazonas. När vi genom våra fonder investerar i företag tittar vi noga på företagens verksamhet och policies kring bland annat avverkning. I maj 2021 införde vi investeringsrestriktioner på 18 bolag vars verksamhet vi ansåg riskerade att bidra till skogsskövling i Amazonas.

Rapporten som nu publicerats lyfter fram att Danske Bank har avstått från att investera i fler företag än någon annan storbank i Sverige. Vi är också helt transparenta med vår restriktionslista som finns att hitta på vår webbplats.

Ingen direkt finansiering 

Angående finansiering så har Danske Bank ingen direkt finansiering av företag som skövlar skog i Amazonas. Uppgifterna i rapporten kan tolkas som det motsatta, men det stämmer inte. Vi finansierar bolag som inte har någon egen verksamhet i området, men som köper in varor och tjänster från brasilianska leverantörer. Dessa bolag kan i sig ha ett nätverk av större och mindre lokala underleverantörer som gör det extremt komplext att säkerställa att all produktion sker på ett hållbart sätt i alla led. Vi för en nära dialog med kunderna om vikten av att integrera hållbarhetsfrågor i sin verksamhet. Alla länkar i en värdekedja måste vara transparanta och öppna med sitt hållbarhetsarbete. Detta är ett kontinuerligt och pågående arbete och här har vi ett ansvar att fortsätta påverka våra kunder i rätt riktning.

Frågor & svar

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.