Redovisning av avgifter

Från och med juli 2019 skickar vi ut redovisning av avgifter och vissa räntesatser kopplade till betaltjänster du använt i banken. Anledningen till detta utskick är det så kallade Betalkontodirektivet, vilket är en europeisk lagstiftning som har implementerats i Sverige i form av ändringar i lagen om betaltjänster. Ändringarna trädde i kraft 31 oktober 2018. Bifogat dokument med redovisningen av avgifter och räntesatser är standardiserat efter europeisk mall.

 

Redovisningen avser avgifter och räntor som är förbundna med tjänster som rör ditt/dina betalkonton för 2019.

Frågor & svar

Prislista och ordlista
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.