För närvarande uppdaterar vi systemet, vänligen försök igen imorgon

Uppdatera information om er verksamhet

Enligt lag måste vi ha uppdaterade uppgifter om våra kunder och hur de använder våra produkter och tjänster. Vi ber er därför att uppdatera informationen om er verksamhet. Det tar 10-15 min.

Vänligen notera att den första som loggar in skall vara verklig huvudman och/eller firmatecknare i bolaget. Denna person/personer kan vid inlogg säkerställa att samtliga uppgifter är inhämtade.

Vid frågor, vänligen ring 0752-48 47 46.

Starta

Innan du börjar

Vi kommer att ställa frågor om er verksamhet och föreslår att ni har följande information tillgänglig:
 • Upplysningar om verksamhetens ägare
 • Upplysningar om verksamhetens ekonomi och transaktioner
 • Beskrivning av verksamhetens affärsmodell

Varför behöver vi informationen?

Som bank samarbetar vi med myndigheterna för att bekämpa finansiering av kriminalitet och penningtvätt. Vi är därför förpliktigade att känna våra kunder och hur de använder banken. Samtidigt är det viktigt för oss att ha en så god kundkännedom som möjligt för att kunna ge er och er verksamhet bästa möjliga rådgivning.

 • Varför behöver jag besvara frågor om hur vår verksamhet använder banken?

  Informationen kommer att hjälpa oss att få en tydlig bild av er verksamhet och era behov. Som  bank är vi ålagda att känna våra kunder, och vi behöver informationen för att säkerställa att vi uppfyller detta krav.

  Som kund hos oss, kommer du att uppleva att vi kommer att ställa frågor om ert företag. Till exempel:

  • Hur avser er verksamhet använda Danske Bank?
  • Överför er verksamhet pengar utomlands?
  • Genomför er verksamhet några kontantbetalningar?

  Naturligtvis, kommer all information vi får att behandlas konfidentiellt.

  Även om ert företag har varit kund hos oss i många år kommer vi att kontakta er för att fråga om hur er verksamhet använder Danske Bank. Det kommer att hjälpa oss att säkerställa att vår information alltid är uppdaterad och korrekt.

 • Vad händer om vi inte uppdaterar informationen?
  Om ni inte uppdaterar informationen om er verksamhet, kommer vi att försöka att kontakta er. Om vi inte lyckas komma i kontakt med er, kan vi behöva spärra era banktjänster, och slutligen bli tvungna att stänga era konton och avsluta affärsförbindelsen.
 • Hur ofta behöver ni uppdatera informationen?

  Vi är skyldiga att säkerställa att vi har uppdaterad information om er verksamhet. Följaktligen, kommer ni att behöva uppdatera er information varje till vart femte år.

 • Hur länge sparar vi informationen?

  Vi sparar informationen så länge som verksamheten är kund hos oss och ytterligare fem år. Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter kan du läsa "Information om behandling av personuppgifter".

  Om du i efterhand önskar att ändra uppgifterna som du har gett oss så kontaktar du oss.