Kommentar på Uppdrag Gransknings reportage om misstänkt penningtvätt

Med anledning av Uppdrags Gransknings reportage (med start den 20 februari) om misstänkt penningtvätt i Baltikum, där nu fler banker granskas, vill vi på nytt kommentera:

Den 19 september 2018 presenterade vi slutsatserna från en oberoende undersökning som initierades av Danske Bank. Undersökningen visade att vi under åren 2007-2015 hade kunder i vår estniska filial som vi inte borde haft. Det konstaterades också att det begåtts felaktigheter, både i filialen och på koncernnivå, som möjliggjorde de misstänkta transaktionerna. Vi har sedan dess fortsatt vår utredning av händelserna i vår estniska filial, och vi har löpande informerat berörda myndigheter och står fortsatt till deras förfogande. Det som inträffat i Estland kommer inte att påverka dina tillgångar och affärer du har med oss. Det finns inte heller någon risk för bankens fortsatta existens.

Du behöver inte vara orolig för dina tillgångar för precis som alla bankkunder i Sverige omfattas du som kund i Danske Bank av en insättningsgaranti. Det är viktigt att komma ihåg att det som porträtteras i Uppdrag Granskning handlar om historiska händelser. Det som nämns i medias granskning är varken en spegling av den bank vi är idag eller vill vara. Vårt fokus framåt är våra kunder och att fortsatt leverera på våra kunders behov och förväntningar.

Kan eventuella rättsliga påföljder eller sanktioner för banken påverka mig som kund?
Ett robust finansiellt system är oerhört väsentligt för att bankerna ska kunna ha motståndskraft vid sämre tider. Idag är Danske Bank en av Europas mest välkapitaliserade banker och de kapitalresurser vi har till vårt förfogande är tillräckliga för att hantera eventuella påföljder. Därmed finns det inte heller någon risk för att eventuella påföljder skulle ligga vare sig kunder eller skattebetalarna till last. Du som kund har därför inga skäl att vara orolig för att eventuella utländska sanktioner eller konsekvenser av dessa kommer påverka våra kunders villkor. Vi vill fortsätta att växa i Sverige och kommer fortsätta att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster till våra kunder. Vår tillväxtstrategi i Sverige ligger fast. Vår absoluta ambition är att fortsätta vara en utmanare på den svenska marknaden, både på företags- och privatmarknaden.

Vill du ta del av material kring de historiska händelserna rekommenderar vi att du besöker https://danskebank.com/news-and-insights/. Vi uppdaterar denna sida löpande.