Information om händelserna i Estland

Vi har full förståelse för de reaktioner våra kunder kan ha kring de historiska händelserna i vår filial i Estland. Som kund i Danske Bank behöver du inte vara orolig. Det som inträffade i Estland påverkar inte dina tillgångar eller affärer hos oss. Det finns heller ingen risk för bankens fortsatta existens eller stabilitet.

Senaste utvecklingen
13 december 2022: Danske Bank har nått förlikningar relaterat till Estlandsfallet.

Läs mer i vårt internationella pressrum.


Det som hänt är varken en spegling av den bank vi är idag eller vill vara och det kommer vi i vår dagliga dialog med dig som kund göra allt för att bevisa. Vårt fokus framåt är våra kunder och att fortsatt leverera på kundernas behov och förväntningar. Precis som alla bankkunder i Sverige, omfattas kunder i Danske Bank av insättningsgarantin. Vi beklagar djupt det som har inträffat, samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det handlar om historiska händelser och att det inte finns något i dessa som pekar på Sverige. 

Regelverken som fastställer krav på hur mycket kapital bankerna måste hålla för att täcka sina risker har under de senaste åren skärpts betydligt

Det är något vi tycker är bra eftersom det säkerställer ett stabilt finansiellt system. Ett robust finansiellt system är oerhört väsentligt för att bankerna ska kunna ha motståndskraft vid sämre tider.

Danske Bank är en av Europas mest välkapitaliserade banker
och de kapitalresurser vi har till vårt förfogande är tillräckliga för att hantera eventuella påföljder, något som också den danska Finansinspektionen har bekräftat i en intervju med Bloomberg. Därmed finns det heller ingen risk för att eventuella påföljder skulle ligga varken kunder eller skattebetalarna till last.

Du som kund har inga skäl att vara orolig för eventuella utländska sanktioner

Eventuella konsekvenser av det som inträffat i Estland påverkar inte våra kunders villkor. Vi vill fortsätta att växa i Sverige och kommer fortsätta att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster till våra kunder. Vår tillväxtstrategi i Sverige ligger fast. Vår absoluta ambition är att fortsätta vara en utmanare på den svenska marknaden, både på företags- och privatmarknaden. Finansinspektionen har också kommenterat de senaste dagarnas händelser och påpekat att det inträffade inte innebär en stabilitetsrisk samt att det inte hotar Danske Banks existens.

Sammanfattningen av vår utredning är tillgänglig för alla

I sammanfattningen beskrivs vad som skett mellan 2007 och 2015 och vilka åtgärder som vidtagits. Vi är de första att medge att vi, vid tidpunkten för transaktionerna, hade otillräckliga kontrollrutiner på plats och idag arbetar vi aktivt för att våra system på intet sätt ska kunna utnyttjas för någon typ av finansiell kriminalitet. Vill du ta del av allt material som publiceras i samband med händelserna i Estland är du välkommen att besöka denna sida i vårt internationella pressrum.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.