Danske Bank har nått förlikningar relaterat till Estlandsfallet

Danske Bank har nått förlikningar med U.S Department of Justice (DOJ), U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) och den Danske Special Crime Unit (SCU) efter utredningarna i relation till den utländska portföljen inom Danske Banks före detta filial i Estland. 
Danske Bank accepterar de villkor som förlikningarna innefattar, och som en följd av förlikningarna avslutas nu ärendet av amerikanska och danska myndigheter. Enda sedan ärendet uppdagades har Danske Bank samarbetat med både amerikanska och danska myndigheter.

Läs mer på danskebank.com

Viktigt att veta för dig som är kund

Danske Bank är fortsatt en trygg och stabil bank.

Insättningsgarantin

Dina pengar skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande 100 000 euro per insättare.

Läs mer på fs.dk

Värdepapper i depå, fonddepå eller på VP-konto

Du har äganderätt till dina värdepapper och kan därmed göra anspråk på dem vid bankens eventuella konkurs, med andra ord delas dina värdepapper ut till dig ograverat vid sådant tillfälle.

Fakta

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
  • Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit
  • esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
  • Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Danske Bank har vidtagit följande åtgärder:

  • Total genomlysning av kundportföljen  
  • Förbättrat IT-system, stärkt processer och kontrollfunktioner för regelefterlevnad  
  • Centraliserat och ökat bemanningen inom AML och motverkan av finansiell brottslighet  
  • Stärkt whistleblowerfunktion  
  • Utökat årlig utbildning av all personal inom banken  
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.