Brexit

I samband med Brexit den 31 december införs också ett antal begränsningar i vilka produkter och tjänster vi som bank kan erbjuda kunder som är skrivna på en adress i Storbritannien. Om du planerar att flytta till Storbritannien eller redan är skriven där samtidigt som du är kund hos Danske Bank Sverige vill vi uppmärksamma dig på de förändringar som träder i kraft den 12 februari 2021. 

Läs mer om de olika produkterna

 • Depåkonton & Pension

  Depåkonton & Pension

  Du är välkommen att behålla dina aktie- och fondinnehav i banken, men vi kommer inte att kunna erbjuda dig investeringsråd så länge du är bosatt utanför EU. Du kan också behålla din pension hos oss, men om pensionen är kopplad till ett depåkonto kommer vi inte längre att kunna erbjuda dig investeringsrådgivning. Banken kommer heller inte att tillhandahålla möjligheten för kunder bosatta i Storbritannien att köpa värdepapper. Du kan även fortsättningsvis sälja dina värdepapper via Danske eBanking.

 • Investeringsrådgivning

  Investeringsrådgivning

  För personer bosatta i Storbritannien kommer vi inte att erbjuda investeringsrådgivning. Du är välkommen att använda vår Sparrobot June som hjälper dig att välja fonder baserat på din riskprofil. 
 • Sparkonto

  Sparkonto

  För dig som har ett eller vill öppna ett sparkonto och som är bosatt eller planerar att bosätta dig i Storbritannien så finns det inga begränsningar. 
 • Kreditkonto & Kontokredit

  Kreditkonto & Kontokredit

  I samband med att Brexit träder i kraft kommer vi inte längre att ha tillstånd att tillhandahålla kreditkort eller kontokredit till boende i Storbritannien. Det innebär att banken kommer göra en formell uppsägning av kortavtalet enligt de villkor som anges i kortavtalet. Om du efter uppsägningstiden har en obetald kortkredit återbetalas den enligt de villkor som anges i kortavtalet. Banken kan istället erbjuda dig ett betalkort. Banken kommer inte heller förlänga din kontokredit och den måste därför återbetalas i sin helhet per den 31 december 2020.  
 • Begränsat produktsortiment efter Brexit

  Begränsat produktsortiment efter Brexit

  Den brittiska lagstiftningen innebär att utbudet av produkter och tjänster banken kommer att kunna erbjuda i Storbritannien är begränsat. Banken kommer inte ha tillstånd att erbjuda några nya produkter eller tjänster till dig. 
 • Bolån

  Bolån

  För dig som har eller önskar ta ett bolån i Danske Bank Sverige för en fastighet i Sverige så kommer det att erbjudas även i framtiden. Dock är det för tillfället inte möjligt att uppta nya bolån för fastigheter i Storbritannien. Nya bolån och befintliga bolån är under utredning då detta inte är klarlagt i dagsläget om Danske Bank Sverige har möjlighet att erbjuda dig som kund p.g.a. Brexit.

Har du frågor?

Kontakta oss