Gå till huvudinnehåll

Stark återhämtning gynnar våra investeringslösningar

INVESTOR UPDATE FÖR AKTIV KAPITALPORTFÖLJ: Danske Banks investeringslösningar har fått en bra start på 2021 och generellt sett ser vi möjligheter till en fortsatt god utveckling, även om majoriteten av börsuppgången mycket väl kan ligga bakom oss. Investeringsstrategen.


LÄS OCKSÅ:

Vi skärper kraven när det gäller fossila bränslen
Framöver kommer Danske Bank som huvudregel inte investera i bolag som får mer än fem procent av sina intäkter från kol, tjärsand eller torv - läs mer här.Två stora trender har präglat de finansiella marknaderna hittills i år: Stigande börser och stigande räntor. Att börsen stigit gynnar oss som investerare, men stigande räntor har lett till sjunkande obligationspriser.

För de allra flesta av Danske Banks investeringslösningar har uppgången på börsen mer än väl kompenserat för förlusten på obligationssidan, vilket innebär att avkastningen under årets första kvartal har varit positiv.

Slutet på coronakrisen närmar sig

Att börsen och räntorna stigit beror på att världsekonomin utvecklats i rätt riktning. Återhämtningen fortsätter, prognoserna för tillväxten i ekonomin har justerats upp och i takt med att vaccinationsprocessen fortskrider börjar vi kunna ana slutet på coronakrisen.

Delar av Europa och länder som Indien och Brasilien tyngs för närvarande av en tredje våg av coronaviruset, men på andra håll i världen kan vi se hur den ekonomiska aktiviteten ökar och sysselsättningen stiger i takt med att samhället öppnas upp. Vi ser det bland annat i USA som kommit mycket längre med vaccinationerna än vad vi gjort i Sverige och Europa.

Vi kan exempelvis se det på ekonomisk statistik och nyckeltal, inte minst inom tjänstesektorn (detaljhandel, restaurang, resebranschen, kulturliv etc.) som drabbats extra hårt av nedstängningar och restriktioner.

AKTIV KAPITALPORTFÖLJ: Allokeringsförändringar under kvartal 1 2021

Januari: Säljer globala aktier, köper obligationer

  • Tack vare en stark avslutning på 2020 för portföljerna väljer vi nu att ta ner aktievikten något. Vi behåller dock en övervikt då vi ser störst uppsida i aktier även framöver. Aktiemarknaden har på marginalen blivit något dyrare, vilket väger in i beslutet, även om värderingen fortfarande inte är särskilt hög givet det låga ränteläget.

Januari: Säljer globala aktier, köper obligationer

  • Vi minskar aktieandelen något genom att sälja globala aktier och köpa obligationer. Risken kring coronaviruset har ökat i närtid. Utrullningen av vaccinet tar tid och smittspridningen leder fortfarande till problem både i Europa och i USA. Det kommer ha en negativ effekt på tillväxten i närtid. Volatiliteten har ökat den senaste tiden, vilket också påverkar beslutet. Vi förväntar oss fortfarande att tillväxten kommer vara stark för helåret 2021. Vaccinet tillsammans med nya stimulanser och låga räntor är positivt för risktillgångar. Därför behåller vi en övervikt i aktier.

Mars: Säljer HY, köper IG

  • Vi säljer hela innehavet i fonden DI Nordiska Företagsobligationer och köpt mer i DI Euro IG Corporate Bond. Vi anser att aktier är mer attraktiva än krediter i dagsläget. Genom att öka andelen IG i kreditportföljen kan vi ta mer aktierisk utan att öka risken i portföljen som helhet. Därför säljer vi Nordiska Företagsobligationer som innehåller en större andel High Yield obligationer. Förändringen bygger på risk- och avkastningspotentialen i de olika tillgångsslagen.

Erfarenheter från USA ger optimism

Erfarenheter från hur det sett ut när ekonomin öppnats upp i USA gör att vi är optimistiska inför framtiden, och vi tror att vi under de kommande månaderna får se en markant ökad tillväxt i Europa i takt med att fler blir vaccinerade. Även i Kina, där man sedan länge har coronaviruset under kontroll, går ekonomin allt bättre och detta har också lett till en ökad optimism.

Vi förväntar oss en stark ekonomisk återhämtning det kommande året, vilket även kommer att göra att företagens intäkter och resultat ökar. Börsen är framåtblickande, och utsikterna för stigande vinster är en viktig anledning till att aktiemarknaden stigit den senaste tiden. Stärkt framtidstro i kombination med ett nytt enormt amerikanskt stödpaket på motsvarande 1900 miljarder dollar har även lett till stigande räntor och sjunkande obligationspriser. Inflationsförväntningarna har också stigit, och ju högre de blir, desto högre ränta kommer obligationsinvesterare att kräva för att inte inflationen ska urholka avkastningen.

Att mycket positivt redan är inprisat av aktiemarknaden gör börsen mer sårbar för dåliga nyheter, men sett på ett års sikt väntar vi oss att börsen står högre än idag.

Aktier förväntas ge högst avkastning

Stigande räntor under det första kvartalet fick volatiliteten att öka på marknaden. Anledningen är att det skapar oro för att återhämtningen ska ta skada, att det ska minska företagens vinster och göra det dyrare för företagen att låna kapital.

För närvarande ser vi inte de högre räntorna som ett problem för börsen, åtminstone inte så länge räntorna stiger på grund av rätt anledning, det vill säga högre tillväxt. Vi förväntar oss fortfarande en rimlig avkastning på aktier den närmaste tiden. Vi har därför en liten övervikt i aktier i våra investeringslösningar, det vill säga en något högre aktieandel än vi förväntar oss att ha på lång sikt.

Omvänt har vi en liten undervikt i obligationer eftersom vi anser att möjligheterna till avkastning är begränsad. Obligationer kan dock bidra till att sprida risken i portföljen och säkerställa en mer stabil avkastning i turbulenta tider.

Majoriteten av börsuppgången kan ligga bakom oss

Det är viktigt att komma ihåg att aktiemarknaden speglar hur världen förväntas se ut om 6–9 månader. Vi måste därför också anta att en betydande del av den förväntade ekonomiska återhämtningen för 2021 redan är inprisad i aktiekurserna. Med andra ord kan majoriteten av börsuppgången mycket väl ligga bakom oss.

Samtidigt måste vi som investerare vara beredda på att det kan uppstå oro på marknaden om återhämtningen i världsekonomin inte går så snabbt som förväntat, till exempel på grund av att utrullningen av vaccin drar ut på tiden, eller om nya mutationer av coronaviruset gör nuvarande vaccin ineffektiva. Att mycket positivt redan är inprisat av aktiemarknaden gör börsen mer sårbar för dåliga nyheter, men sett på ett års sikt väntar vi oss att börsen står högre än idag.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Kom alltid ihåg risken som investerare
Utgångspunkten för den här publikationen är Danske Banks förväntningar på makroekonomin och finansmarknaderna. Om utvecklingen skiljer sig från våra förväntningar kan det påverka avkastningen på en investering negativt och leda till förluster. Danske Bank har endast tagit fram det här materialet i informationssyfte och materialet ska inte ses som investeringsrådgivning. Tala alltid med en rådgivare om du överväger att investera efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, t.ex. risktolerans, placeringshorisont och förmåga att hantera förluster.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.