Kan börsen fortsätta stiga?

INVESTOR UPDATE FÖR AKTIV KAPITALPORTFÖLJ: Danske Banks strategiteam ger sin syn på världsekonomin och de finansiella marknaderna, samt betydelsen av det kommande presidentvalet i USA.


LÄS OCKSÅ:

Därför är hållbarhet viktigt för din avkastning
De viktigaste frågorna och svaren om vårt arbete med hållbarhet i dina investeringar – läs mer här.


Världens börser har utvecklats fantastiskt bra sedan de stora nedgångarna under våren och globala aktier ligger faktiskt på plus för året. Finns det utrymme för ytterligare uppgång?

”Det beror på placeringshorisonten. Osäkerheten är fortfarande hög och under de kommande månaderna kan det mycket väl uppstå nya stora kurssvängningar på börserna eftersom det finns ett antal riskfaktorer just nu. Antalet coronasmittade har börjat öka i många länder igen, och i USA har politikerna inte lyckats enas om något nytt finanspolitiskt stödpaket för att sätta fart på ekonomin. Andra osäkerhetsmoment är presidentvalet i USA den 3 november och att Brexit-situationen fortfarande inte är löst.

Sammantaget förväntar vi oss dock att normaliseringen av världsekonomin sakta fortsätter och att det kan lyfta börserna ytterligare. Samtidigt har många räntebärande tillgångsslag mycket låg eller negativ förväntad avkastning vilket kan göra att mer kapital söker sig till aktiemarknaden. Det i sin tur kan också bidra till att börsen fortsätter att stiga. På tolv månaders sikt förväntar vi oss en rimlig avkastning på aktier och därför behåller vi en måttlig övervikt i aktier i våra portföljer och motsvarande undervikt i obligationer”, säger Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank.

Aktuella investeringar i Aktiv Kapitalportfölj

Vi har en högre andel aktier och lägre andel obligationer i portföljen än vi förväntar oss att ha på lång sikt.

Förändringar under tredje kvartalet 2020
SEPTEMBER: Köpte obligationer. Sålde svenska aktier.

Vilken betydelse har det amerikanska presidentvalet?

”Även om valet kan skapa oro på kort sikt räknar vi inte med att det kommer att ha särskilt stor betydelse för den ekonomiska tillväxten och de finansiella marknaderna på lite längre sikt – men naturligtvis finns det politiska skillnader mellan de två kandidaterna. Joe Biden vill bland annat höja bolagsskatterna på sikt, vilket inte uppskattas av marknaden. Å andra sidan ses Joe Biden som mer förutsägbar och samarbetsvillig, vilket är positivt, och därför kan valresultatet också få betydelse för handelskonflikten mellan USA och Kina som just nu pyr under ytan.

Även om Joe Biden vinner valet betyder det dock inte att handelskonflikten är över. Det kommer fortfarande att finnas saker som måste klargöras. Amerikanerna kommer att fortsätta fokusera på att skydda sin världsledande position inom teknologi som Kina utmanar. Joe Biden kommer dock troligtvis att ha en mer sansad politik och retorik än Donald Trump."

Hur stort hot utgör den andra vågen av coronavirus för finansmarknaderna?

"Det är uppenbart att ju mer coronaviruset sprids under hösten och vintern, desto längre kommer återhämtningen i ekonomin att ta till följd av nya restriktioner. Vi förväntar oss dock inte nya omfattande nedstängningar utan mer lokala och riktade åtgärder som har mindre negativ påverkan på tillväxten. Samtidigt har vi blivit bättre på att behandla viruset och för varje dag som går kommer vi allt närmare ett vaccin. Vi fruktar därför inte en upprepning av vårens tvärnit i världsekonomin, men smittspridningen kommer att fortsätta att sätta sin prägel på de finansiella marknaderna – på gott och ont.”


Vilka andra faktorer håller ni ögonen på under årets sista kvartal?

Först och främst håller vi ett öga på ekonomisk statistik och nyckeltal för att säkerställa att återhämtningen i världsekonomin fortsätter trots pandemin. Här ser vi inte längre samma kraftiga ökning i tillväxten som under sommaren, men det är väntat. Uppgången vi såg då kom från mycket låga nivåer.

Generellt sett anser vi dock att tillväxten är tillräcklig för att ge stöd åt börsen även om det utan tvekan kommer att ske bakslag på vägen. Det kommer att ta tid innan ekonomin är tillbaka på samma nivåer som före coronakrisen. Ta till exempel arbetslösheten i USA som under våren på kort tid ökade från under 4 procent till nästan 15 procent. Även om hälften av de förlorade arbetstillfällena redan har kommit tillbaka så finns det fortfarande ett behov av finanspolitiska stöd.

Det kommer också att bli intressant att följa den pågående rapportsäsongen. Aktier är högt värderade just nu om man ser till p/e-talet, dvs. det pris vi betalar per vinstkrona i bolagen. Det beror på att aktiekurserna har stigit kraftigt sedan botten i mars, samtidigt som bolagens resultat inte stigit i samma utsträckning. Det kommer därför vara viktigt med bra rapporter och positiva uttalanden från bolagen som kan motivera den höga värderingen. Många av företagen har varit bra på att sänka kostnaderna under coronakrisen och det kommer att lyfta marginalerna när intäkterna ökar igen.”

FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Kom alltid ihåg risken som investerare
Utgångspunkten för den här publikationen är Danske Banks förväntningar på makroekonomin och finansmarknaderna. Om utvecklingen skiljer sig från våra förväntningar kan det påverka avkastningen på en investering negativt och leda till förluster. Danske Bank har endast tagit fram det här materialet i informationssyfte och materialet ska inte ses som investeringsrådgivning. Tala alltid med en rådgivare om du överväger att investera efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, t.ex. risktolerans, placeringshorisont och förmåga att hantera förluster.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.