Ni ska gifta er

Att gifta sig är på alla sätt ett stort beslut – också ekonomiskt och juridiskt. Här är några saker som är bra att känna till före vigseln. 

 • 1.  Hindersprövning

  Innan ni gifter er måste ni göra en så kallad hindersprövning för att se till att det inte finns juridiska hinder för äktenskapet, t.ex. att någon av er redan är gift. Ansökan måste göras i god tid hos Skatteverket.

  Läs mer och ladda ned en blankett på skatteverket.se

 • 2.  Namnbyte

  Senast i samband med vigseln ska ni anmäla till Skatteverket vilket efternamn ni vill ha efter att ni gift er. Ni kan välja mellan att låta det ena av era efternamn bli gemensamt eller behålla era respektive efternamn. Det gemensamma efternamnet kan inte vara ett namn som en av er har fått genom ett tidigare äktenskap eller registrerat partnerskap. 

  Om namnändringen hinner gå igenom innan ni åker på bröllopsresa ska ni vara noga med att det namn som står i passet också är namnet på flygbiljetten. Annars blir det administrativa problem som kan ställa till det för era planer.

 • 3. Tar ni lika mycket med er i boet?

  När ni ingår äktenskap så kan man uttrycka det som att ni samtidigt gifter er med varandras pengar och egendom. All enskild egendom blir giftorättsgods och ska delas lika vid en skilsmässa eller ett dödsfall om inget annat avtalas. Det här är inget stort problem så länge som ni tar ungefär lika mycket med er i boet. 

  Men om den ena har stora egendomar i form av en förmögenhet, ett företag eller annat av värde som man inte vill dela vid en eventuell skilsmässa kan man avtala bort detta i till exempel ett äktenskapsförord. Reglerna är komplexa och egendom kan räknas som enskild på andra grunder än ett äktenskapsförord.

  Tala med en advokat om ni vill veta mer om äktenskapsförord eller enskild egendom. På Skatteverkets hemsida finns också mer information om äktenskapsförord.

  Läs mer om äktenskapsförord på skatteverket.se

  Bli kund i Danske Bank

  Det finns många fördelar med att ha en gemensam bank.

  Läs mer om att bli kund
 • 4.  Skulder

  Om den ena parten har stora skulder kan det få stor praktisk betydelse. Men i motsats till egendom så delas inte skulder lika när ni gifter er. Däremot har var och en av er rätt av få täckning för sina skulder ur sitt giftorättsgods innan bodelningen sker.

  Grundregeln är att den som satt sig i skuld ensam bär ansvaret. Det gäller oavsett om skulden uppkommit före eller efter vigseln. Några undantag finns dock och det kan därför vara bra att stämma av med en advokat.

 • 5.  Skatter

  Även när det gäller skattskyldighet sker några förändringar när ni gifter er. En del par vinner på det, speciellt om inkomstskillnaderna är stora eller om någon har mycket intäkter från t.ex. aktieaffärer. Det bästa är att undersöka effekterna i tid så att ni slipper överraskningar och kan ta del av eventuella skattefördelar. 

  Sök information om skatteregler vid äktenskap på skatteverket.se

 • 6. Pension och försäkringar

  Kanske är ni redan bra försäkrade och sparar till pensionen så att ni har ett grundskydd. Annars kan det vara dags att börja överväga det nu. 

  Bra att kontrollera är hur skyddet ser ut om någon av er blir sjuk eller förlorar sitt arbete helt eller tillfälligt. Se också över era livförsäkringar som kan bli ett ovärderligt skydd om någon av er skulle bli ensam kvar. 

  Vid en bodelning på grund av skilsmässa delas privat pensionssparandelika mellan er. Det gäller däremot inte vid dödsfall.

  Se över dina försäkringar

  Genom vårt samarbete med Trygg-Hansa får du som kund i Danske Bank tillgång till fördelaktiga sak- och personförsäkringar, och upp till 25 % rabatt när du samlar dina försäkringar.

  Läs mer
 • 7. Arv

  En modern familj kan se ut på så många olika sätt. I dag är det till exempel vanligt att ha barn som inte är gemensamma och det kräver att ni tänker till litet extra innan giftermålet. Om en av er skulle gå bort så har nämligen särkullbarn rätt att omedelbart få ut sin arvslott medan gemensamma barn måste vänta på att båda föräldrarna avlider. 

  Om det finns särkullbarn till den avlidna kan det därför innebära att den efterlevande parten får svårt att t.ex. bo kvar i det gemensamma hemmet. Det går inte att reglera i ett testamente att särkullbarnet inte får ut sin laglott. Det man däremot kan göra är att skaffa en livförsäkring så att man kan lösa ut särkullbarnet utan att behöva flytta.

 • 8. Försörjningsplikt

  Som äkta makar har ni ömsesidig försörjningsplikt. Det betyder till exempel att möjligheten att få bidrag påverkas om den ena av er mister sin försörjning. Det som avgör om man är bidragsberättigad är alltså inte den enskilda inkomsten utan er gemensamma.

 • 9. Er ekonomi

  Ett stundande bröllop är en bra anledning att diskutera hur ni ser på er gemensamma framtid och vad ni vill göra med era pengar. En del par väljer ett ha gemensam ekonomi och andra vill råda över sina egna inkomster. Gemensam ekonomi kan innebära att:

  • Ni lägger alla inkomster på ett ställe och den som behöver pengarna använder dem
  • Ni delar lika på utgifterna och behåller det som blir över var och en för sig
  • Ni delar upp utgifterna så att ni betalar i förhållande till intäkten och får lika mycket kvar att röra er med


  Är ni bara eniga om vilken princip ni ska leva efter så minskar risken för oenighet senare. För att hålla koll på utgifterna och försöka skapa mer utrymme att spara är det också bra att lägga upp en ordentlig budget.

Relaterat innehåll


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.