DAC6: Nya regler för rapportering av gränsöverskridande produkter och transaktioner

DAC6 (även kallat MDR – Mandatory Discloure Rules) är nya EU-skatteregler. Syftet med reglerna är att skapa transparens inom juridisk skatterådgivning och finansiella tjänster som är gränsöverskridande, exempelvis gränsöverskridande bankprodukter och transaktioner.

I enlighet med reglerna för DAC6 har alla finansiella leverantörer och rådgivare i vissa fall rapporteringsplikt gällande information om dessa produkter och transaktioner till de lokala skattemyndigheterna. Detta gäller även för Danske Bank.  

Varför har EU infört DAC6-reglerna?

Syftet med de nya reglerna är att skapa öppenhet och ge skattemyndigheterna i hela EU inblick i hur produkter och transaktioner används på ett legitimt och gränsöverskridande sätt.

Genom detta blir det möjligt för EU:s skattemyndigheter att samarbeta för att optimera skattelagstiftningen så att den blir mer rättvisande inom hela EU och motverka oönskad skatteplanering.

När behöver Danske Bank rapportera information till skattemyndigheterna?

Danske Bank har rapporteringsplikt till skattemyndigheterna när det gäller gränsöverskridande produkter och transaktioner som uppfyller ett eller flera kriterier som visar att syftet är att få en skattefördel. Detta kan exempelvis vara gränsöverskridande transaktioner som avser utdelningsbetalningar, omstruktureringar eller överföringar av tillgångar som gjorts för att erhålla en skattefördel.

Banken måste förse skattemyndigheterna med information om dessa produkter och transaktioner samt om de personer och företag som använder dem, till exempel genom person- eller organisationsnummer. Se en mer detaljerad beskrivning av DAC6-reglerna och kriterierna.

Vad innebär DAC6-reglerna för dig som kund?

  • Du behöver inte göra någonting avseende din affärsrelation med oss.
  • Den här informationen är endast avsedd att informera dig om de nya regler som gäller för gränsöverskridande produkter och transaktioner.
  • Eventuell rapportering som banken gör om dina produkter eller transaktioner till skattemyndigheterna, kommer inte att påverka dig som kund hos Danske Bank. Syftet med rapporteringen och reglerna är att ge skattemyndigheterna insyn i den allmänna och legitima användningen av gränsöverskridande finansiella tjänster.
Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.