Placeringar i mobilbanken

Nu kan du på ett enkelt och smidigt sätt hantera dina placeringar i vår nya mobilbank.

DC4B84F522A9F926

 


Funktioner


Full överblick

Överblick över dina investeringar med aktuella marknadsvärden och värdeutveckling.

Skapa kurslistor

Anpassa din startsida i mobilbanken med de värdepapper och kurslistor du önskar följa.

Bevaka värdepapper

Skapa bevakningar av värdepapper och få besked via SMS eller e-post när ett värdepapper når en viss kurs.

Köp och sälj

Köp och sälj värdepapper på ett enkelt och smidigt sätt och få en överblick över alla dina ordrar och transaktioner.

Marknadsöversikt

Anpassa din översikt med de index och råvaror du önskar följa. Här kan du även följa dagens vinnare och förlorare.

Sök efter värdepapper

Sök fram de värdepapper du vill köpa, sälja, bevaka eller bara vill få mer information om.


Köp och sälj

Köp och sälj värdepapper på ett enkelt och smidigt sätt och få en överblick över alla dina ordrar och transaktioner.

Marknadsöversikt

Anpassa din översikt med de index och råvaror du önskar följa. Här kan du även följa dagens vinnare och förlorare.

Sök efter värdepapper

Sök fram de värdepapper du vill köpa, sälja, bevaka eller bara vill få mer information om.

Översikt

Få en snabb överblick över alla dina investeringar med aktuella marknadsvärden och värdeutveckling.


Skapa kurslistor

Anpassa din startsida i mobilbanken med de värdepapper du önskar följa.


Bevaka värdepapper

Skapa bevakningar av värdepapper och få besked via SMS eller e-post när ett värdepapper når en viss kurs och det kan vara läge att köpa eller sälja.


Vår nya app bjuder på flera nya funktioner som underlättar din vardagsekonomi.

Läs mer om nya mobilbanken här

 

Frågor och svar

 • Hur ser jag mitt innehav av värdepapper i mobilbanken?

  Hur ser jag mitt innehav av värdepapper i mobilbanken?

  Gå till ”Mina placeringar” där du ser en överblick av dina innehav i samtliga depåer. Genom att klicka på ”Alla depåer/ISK/IPS” kan du välja att enbart se innehavet i en enskild depå.
 • Hur följer jag värdeutvecklingen av mitt innehav?

  Hur följer jag värdeutvecklingen av mitt innehav?

  Gå till ”Mina placeringar” och välj sedan ”Värdeutveckling”. Du kan själv anpassa om du vill se värdeutvecklingen för innehav i samtliga depåer eller om du vill begränsa till att se innehavet i en enskild depå genom att klicka på ”Alla depåer/ISK/IPS”. Värdeutvecklingen visas både i kronor och i procent.
 • Hur söker jag fram ett värdepapper?

  Hur söker jag fram ett värdepapper?

  Gå till ”Sök efter värdepapper” och skriv antingen fondens namn eller ISIN-kod. Utbudet för de fonder som kan sökas fram via namn är begränsat men ett större utbud av fonder kan sökas fram med ISIN-koden för det värdepapper du letar efter. Sökresultatet delas upp i kategorier enligt följande ordning:

  1. Aktier
  2. Fonder
  3. Obligationer
  4. Strukturerade produkter
  5. Derivat

  Genom att klicka på ”Se alla” vid varje kategori kan du se hela sökresultatet för den specifika kategorin.

 • Hur gör jag för att köpa ett värdepapper?

  Hur gör jag för att köpa ett värdepapper?

  Sök fram det värdepapper du vill köpa genom att gå till ”Sök efter värdepapper”. Om du vill köpa mer av ett befintligt innehav går du till ”Mina placeringar” för att se dina värdepapper. Välj det värdepapper du önskar köpa och klicka på ”Köp”. Fyll i belopp eller andelar och välj depå samt vilket konto likviden ska dras ifrån. Om det är en fond ska du ta del av faktablad samt information om ersättning till fondbolaget. Klicka sedan på ”Gå till bekräfta köp”.
 • Hur gör jag för att sälja ett värdepapper?

  Hur gör jag för att sälja ett värdepapper?

  Gå till ”Mina placeringar” för att se dina innehav. Du kan välja vilken depå du vill ska visas genom att klicka på ”Alla depåer/ISK/IPS”. Välj det värdepapper du vill sälja och klicka på ”Sälj”. Därefter fyller du i belopp eller andelar, från vilken depå samt vilket konto likviden ska sättas in på. Klicka sedan på ”Gå till bekräfta sälj”.
 • Hur ser jag mina transaktioner?

  Hur ser jag mina transaktioner?

  Gå till ”Mina placeringar” och välj sedan ”Se transaktioner”. Har du nyligen lagt en order visas den överst under ”Öppna ordrar”. Därefter ser du alla dina transaktioner sorterade efter i vilken månad de skedde i. Du kan klicka på en specifik order för att se mer detaljerad information.
 • Hur tar jag bort en order?

  Hur tar jag bort en order?

  Gå till ”Mina placeringar” och välj sedan ”Se transaktioner”. Har du några öppna ordrar så visas de överst i listan. Klicka på den öppna ordern som du vill ta bort och välj ”Ta bort order”.
 • Hur skapar jag en bevakning av ett värdepapper?

  Hur skapar jag en bevakning av ett värdepapper?

  Sök fram det värdepapper du vill bevaka genom att gå till ”Sök efter värdepapper”. Du kan även gå till ”Mina placeringar” för att se ditt befintliga innehav av värdepapper. Välj det värdepapper du vill bevaka genom att klicka på ikonen som ser ut som en klocka högst upp i det högra hörnet. Välj sedan ”Upprätta bevakning” och välj antingen köpkurs under eller säljkurs över och skriv in beloppet. Du kan sedan välja om du vill få besked via e-post eller SMS.
 • Hur gör jag för att följa ett värdepapper och lägga till i kurslistan?

  Hur gör jag för att följa ett värdepapper och lägga till i kurslistan?

  Sök fram det värdepapper du vill följa genom att gå till ”Sök efter värdepapper”. Du kan även gå till ” Mina placeringar” för att se ditt befintliga innehav av värdepapper. Klicka på det värdepapper du vill följa och markera stjärnan högst upp i högra hörnet. Värdepappret läggs då till i din kurslista som du kan se på Startsidan. Totalt kan sex värdepapper visas på Startsidan.
 • Finns det någon begränsning i antalet värdepapper jag kan följa?

  Finns det någon begränsning i antalet värdepapper jag kan följa?

  Följer du fler än sex värdepapper så kan du justera vilka som visas på Startsidan genom att klicka på ”Värdepapper du följer” och gå längst ner på sidan och klicka på ”Ändra listan”. Dra de värdepapper du vill ska visas på Startsidan ovanför den markerade linjen och klicka på ”Spara”.
 • Hur anpassar jag min Marknadsöversikt på Startsidan?

  Hur anpassar jag min Marknadsöversikt på Startsidan?

  Gå till ”Marknadsöversikt” och svep till Index eller Råvaror. Klicka sedan på symbolen som liknar ett häftstift längst ut till höger. Gå sedan tillbaka till ”Min översikt” där du nu ser att indexet eller råvaran som du markerat har lagts till.
 • Hur många index eller råvaror kan jag följa?

  Hur många index eller råvaror kan jag följa?

  Totalt kan sex index eller råvaror visas på Startsidan, har du fler än sex index eller råvaror markerade kan du justera vilka som visas på Startsidan genom att gå längst ner på sidan ”Min översikt” och klicka på ”Ändra listan”. Dra de index eller råvaror du vill ska visas på Startsidan ovanför den markerade linjen och klicka på ”Spara”. Under Marknadsöversikten kan du även se dagens vinnare och förlorare för 14 olika index i Europa och Nordamerika.