Dags att investera i hållbara satsningar?  

Hur ska ert företag investera för att bli mer hållbart? Solpaneler, energieffektiva byggnader, eldriven fordonspark, eller något annat? Det finns många utmaningar och möjligheter när ett företag ska framtidssäkras. Huvudsaken är att ni kommer igång. På denna sida kan ni både ta del av tips från experter och få inspiration från andra företag. 
Vi hjälper till att framtidssäkra ert företag med rådgivning och rätt produkter för era behov. 

Prata med oss om framtidens finansiering.

Kontakta oss

Telefonnummer: 0752-484 484

Tre tips för en hållbar omställning av företagets bilflotta 

Intresset för miljövänliga transporter är mycket stort och allt fler satsar på elbilar. Många underskattar hur stor omställning som egentligen behövs. Ska vi nå klimatmålen krävs att vagnparken består av 75-80 procent rena elbilar – och företagen måste bli mycket striktare med vilka som kör bensin- och dieselfordon. Läs mer och ta del av tips från Niels Jörgen Larsen, på Danske Finans. 

Fastighetsägare med ett aktivt hållbarhetsarbete kan bli vinnare 

Svenska fastighetsbolag har möjligheter att dra ekonomiska fördelar av att minska sin miljöpåverkan -  genom att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Om Sverige ska kunna nå de ambitiösa klimatmålen om nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045, behöver fastighetsbranschen ställa om, precis som andra branscher.

Läs mer

kvinna som gör hjärta

Hållbar affärsplan – en nyckel till framtida finansiering
Intresset för hållbara investeringsalternativ ökar när Sverige behöver tillgång till fossilfri el, samtidigt som elproduktionen måste fördubblas. Det finns många utmaningar och möjligheter när företag ska framtidssäkras. Myndigheternas regler om hållbarhetsrapportering blir allt hårdare och en översyn och rapportering av företagets hållbarhetsutmaningar blir nödvändiga. Ta del av tips inför att ni ska investera i hållbara satsningar och inför hållbarhetsrapportering.

Läs mer

Flexibel finansiering lockar fler svenska skogs- och lantbrukare

Efterfrågan på nya eldrivna fordon är stor i Sverige och allt fler ser möjligheter att bidra till fossilfria transporter, för att uppnå Sveriges miljömål. Skogs- och lantbrukare har än så länge inte samma möjligheter som bilister att ställa om till en grönare maskinpark. Majoriteten väljer därför en flexibel finansiering för att löpande kunna uppgradera sina maskiner i takt med att utbudet av miljövänliga maskiner ökar. Sundahls, ett maskinhandelsföretag inom entreprenad, skog, lantbruk, park och trädgårdsmaskiner tipsar om hur de och Danske Bank hjälper kunder med finansiering i en hållbar omställning. 

Läs mer

Svensk Plaståtervinnings nya, hypermoderna Site Zero ska återvinna plast
Plast är ett fantastiskt material. Allt från datorer och mobiltelefoner till flygplan och medicinsk utrustning är gjorda av plast. Men vi producerar stora mängder – och vad händer när plasten är förbrukad? Svensk Plaståtervinning har redan Europas största och mest effektiva sorteringsanläggning. Problemet är att bara hälften av plastförpackningarna kan sorteras och återvinnas med dagens teknik. Med finansiering från bland andra Danske Bank planeras nu nästa steg: Site Zero.

ac33c486-d712-4caa-a7bf-023aee76bf94

Sthlm Exergi fångar in och omvandlar koldioxid för lagring
Stockholm Exergi är ett lokalt energibolag som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och elektricitet. Vid anläggningen i Värtan pågår en fördjupad förstudie kring infångning av koldioxid med hjälp av så kallad CCS-teknik (Carbon Capture Storage). Det innebär att man fångar in koldioxid från luften, omvandlar den till flytande form och lagrar den. Eftersom Stockholm Exergi använder biobränsle vid Värtan-verket har stockholmarnas framtida energi möjlighet att bli klimatpositiv.

46c2b5bd-c317-4b86-9742-71821449ff39

Läs mer om Danske Banks olika finansieringslösningar för hållbara satsningar

Läs mer här

Kontakta rådgivare

Telefon: 0752 - 484 484

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.