Hållbar affärsplan – en nyckel till framtida finansiering

För att Sverige ska klara omställningen till ett hållbart samhälle krävs bland annat bättre tillgång till fossilfri el – samtidigt som elproduktionen behöver fördubblas. Det kräver mycket kapital och nu ökar intresset för hållbara investeringsalternativ och hållbara satsningar. När myndigheternas regler om hållbarhetsrapportering blir allt hårdare måste företagen kunna ge en tydlig bild av sina hållbarhetsrisker. Då får man inte skjuta upp arbetet med att kartlägga vilka hållbarhetsutmaningar och möjligheter som är kopplade till verksamheten.

– Det är mycket som måste falla på plats och det kan bli jobbigt om man börjar i sista sekund. Vårt råd är därför att inte vänta med sin hållbarhetsanalys för att långsiktigt fortsätta vara ett attraktivt bolag. Då blir man heller inte förbisprungen av branschkollegorna som började i tid, säger Sara Lindahl, expert på hållbara finansieringslösningar och kundrådgivare på Danske Bank i Sverige.

Regeringen har presenterat en nationell strategi för hur Sverige ska elektrifieras de närmaste tjugo åren. Det kräver att alla samarbetar – myndigheter, investerare, banker, energibolag, batterifabrikanter, forskningsaktörer och kommuner.

Ökad rapportering också för mindre företag
Den samhälleliga omställningen vi står inför har även har även börjat synas i nya regleringar som riktas mot finansmarknaden. Under 2021 kom EU med ett klassificeringssystem (EU-taxonomin) som ska göra det enklare att förstå vilka verksamheter som är positiva för miljön. EU kräver nu att större listade bolag rapporterar om de har ekonomiska aktiviteter som sorterar under EU-taxonomin. 

Inom ett par år utökas rapporteringsskyldigheten även till mindre företag. Bland annat kommer det att ställas krav på att bolagen har kontroll på sina leverantörskedjor och identifierar, förebygger och minimerar alla negativa konsekvenser av verksamheten på miljön och mänskliga rättigheter.

– Vi märker att framför allt större företag oftast har gjort sitt grundarbete innan de kommer till oss för att diskutera finansiering. Har man gjort ett ordentligt förarbete och analyserat sin verksamhet så är uppförsbacken inte enorm. Därför vill vi tidigt planera framtida investeringar tillsammans med kunderna och bygga upp scenarier för olika typer av grön finansiering, säger Sara Lindahl. 

Tre tips kring hållbarhet
Sara har tre tips till alla företag som vill investera i hållbara satsningar och utveckla sin hållbarhetsrapportering:

  1. Analysera risker och möjligheter i er verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv och dokumentera hur ni tänker adresser dessa risker.
  2. För rapportering är det viktigt att fokusera på de mest väsentliga hållbarhetsriskerna. Ta gärna inspiration från t.ex. GRI (Global Reporting Initiative) kring hur ni kan strukturera er rapportering.
  3. Kontakta banken för att undersöka vilka hållbara finansieringsalternativ som just ditt bolag har, t.ex. gröna lån och hållbarhetslänkade lån.

Är du intresserad av att veta mer om Danske Banks olika finansieringslösningar för hållbara satsningar ? Danskebank.se/framtidensfinansiering

Ta del av fler artiklar och tips från experter.

Dags att investera i hållbara satsningar? Prata med oss om framtidens finansiering!

Ring oss på 0752-48 44 84

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.