– Om Sverige ska kunna nå de ambitiösa klimatmålen om nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045 måste hela samhället ställa om mot fossilfrihet säger Linda Fagerlund, globalt ansvarig för kommersiella fastigheter på Danske Bank. 

I fastighetsbranschen har framsteg gjorts med minskade direkta koldioxidutsläpp i det befintliga beståndet tack vare en bättre energimix och energieffektiviseringar, men det är viktigt att även täcka in hela kedjan när man bygger nya fastigheter. En betydande del av utsläppen från fastigheter uppstår i samband med framställning och transport av byggmaterial.

Grön finansiering växer

Gröna obligationer har vuxit de senaste åren och används för att finansiera energieffektiva fastigheter, investeringar i förnybar energi, samt renoveringar och andra direkta kostnader som förbättrar energieffektiviteten i fastigheterna.

– Danske Bank har höga ambitioner i sitt hållbarhetsarbete med gröna produkter, rådgivare och specialister med erfarenhet från fastighetsbranschen. Jag är otroligt stolt över vårt gröna ramverk och vad vi hittills har åstadkommit tillsammans med våra kunder, även om det givetvis finns mycket kvar att göra, säger Linda Fagerlund. 

Utöver gröna lån erbjuder Danske Bank också hållbarhetslänkade lån. Det är lån där prissättningen är kopplad till om låntagaren uppnår vissa hållbarhetsmål som banken och kunden kommer överens om i samband med att låneavtalet ingås – och som visar att man tillsammans arbetar med en omställning. De vänder sig i dagsläget till större företag men på sikt är målet att göra dem tillgängliga för fler företag. 

Tre tips för att utveckla hållbarhetsarbetet
Linda har tre tips till alla fastighetsägare som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete:
1. Jobba aktivt med ert fastighetsbestånd och se över vad ni konkret kan förbättra
2. Sätt tydliga mål, berätta var ni befinner er – och kommunicera tydligt vad ni vill uppnå
3. Jobba nära era banker och andra finansiärer för att kunna dra nytta av de ekonomiska fördelarna av era investeringar i ökad hållbarhet

Är du intresserad av att veta mer om olika finansieringslösningar i en hållbar omställning? Danskebank.se/framtidensfinansiering

Ta del av fler artiklar och tips från experter.

Dags att investera i hållbara satsningar? Prata med oss om framtidens finansiering!

Kontakta oss

Ring oss på 0752-48 44 84