Intresset för miljövänliga transporter är mycket stort och allt fler satsar på eldrivna bilar. Men många underskattar hur stor omställning som behövs för att nå målet om att minska koldioxidutsläppen från svenska inrikestransporter med 70 procent senast 2030. Dessutom är det långsiktiga målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp alls av växthusgaser år 2045.

– Ska vi nå målet om en minskning på 70 procent till 2030 krävs att den typiska vagnparken består av 75-80 procent rena elbilar. Företagen behöver bli mycket striktare med vilka medarbetare som kör bensin- och dieselfordon. Och till stor del undvika laddhybrider som bara går på el kanske 25 procent av tiden, säger Niels Jörgen Larsen, ansvarig för Danske Finans i Sverige. 

Vi står inför enorma utmaningar med klimatomställningen och svenska basindustrier har redan börjat ställa om. Men det återstår fortfarande mycket arbete. Det gemensamma för all omställning är att den kräver investeringar – och bankerna står nu redo att finansiera företagens gröna satsningar.

– Hållbara företag, grön finansiering och gröna investeringar kommer att uppmuntras framåt. Verksamheter utan en tydlig strategi över sitt bidrag till ett hållbart samhälle blir mindre attraktiva för sina kunder och dyrare att både finansiera och bedriva, säger Karin Reuterskiöld, hållbarhetsstrateg på Danske Bank.

– Vad gäller företagens bilar så ser vi ett stort intresse hos kunderna för vår nya analysmodell GreenFleet70. Där utgår vi från företagets befintliga vagnpark och kartlägger behovet för omställningen för att företaget ska ge sitt bidrag till målet om en samlad reduktion med 70 procent, förklarar Niels Jörgen Larsen.

Anställda har tidigare typiskt kunnat välja tjänstebil ganska fritt, bara man har håller sig inom ett visst belopp. Så kommer det inte att kunna fortsätta. Framöver måste varje medarbetare få den mest miljövänliga bilen som passar just den personens specifika tjänstemässiga körbehov.

– Utbudet av eldrivna personbilar är i dag ganska stort, men däremot begränsat inom transport- och servicebilar där diesel- och bensinbilar fortfarande behövs. De få diesel- och bensinbilar vi framöver ska ha måste vi reservera till exempelvis vissa transport- och servicebilar samt t.ex. säljare i glesbygd där det i dag inte finns samma infrastruktur för laddning som i storstäderna, säger Niels Jörgen.

Niels Jörgen har tre tips till alla som vill få en mer miljövänlig vagnpark: 

1. Var tuffare och styr er bilpolicy efter den enskilda förarens tjänstemässiga körbehov – och var restriktiv med vilka som får köra bensin- och dieselfordon. 

2. Utvecklingen går snabbt och mycket kommer hända särskild inom transport- och servicebilar. Se till att uppdatera er bilpolicy i takt med utvecklingen

3. Se till att inte hamna på efterkälken och missa de miljökrav som era kunder kommer ha på er i morgon. De fordon ni väljer i dag ska ni ha i tre-fyra år, så vill ni vara en attraktiv partner i morgon måste omställningen börja redan i dag. 

Klicka här om du vill veta mer om GreenFleet70 och om hur Danske Bank kan hjälpa er med en hållbar finansiering av er vagnpark. 

Är du intresserad av att veta mer om Danske Banks olika finansieringslösningar i en hållbar omställning? Danskebank.se/framtidensfinansiering

Ta del av fler artiklar och tips från experter.

Kontakta oss för framtidens finansiering av er bilflotta!

Kontakta oss