Statistiken talar sitt tydliga språk: Antalet rapporterade fall av IT-bedrägerier mot företag ökar för varje år och bedrägeriförsök drabbar företag av alla storlekar. Exakt hur många företag som drabbas vet man inte. Många incidenter anmäls aldrig och det finns även företag som aldrig inser att de har blivit utsatta för exempelvis hackerangrepp.

De flesta fall av IT-bedrägeri har ett direkt ekonomiskt motiv. Men IT-bedragarna kan också rikta in sig på att stjäla personuppgifter, företagshemligheter och annan affärsinformation som sedan kan säljas till utomstående eller användas för utpressning.

Oavsett motiv kan konsekvenserna bli ytterst allvarliga om ditt företag faller offer för IT-bedrägeri. Utöver den ekonomiska förlusten eller förlorade data kan den dagliga driften av företaget påverkas under en period. Det kan också bli nödvändigt att installera om företagets IT-system.


Försäkring mot ekonomisk förlust

Om en IT-bedragaren väl har fått tillgång till era konton eller lyckats lura till sig pengar via en överföring kan det vara svårt att få tillbaka pengarna. Här är det viktigt att känna till att banker i regel inte ersätter stölder från företagskonton. Därför är det viktigt att du kontrollerar om företagsförsäkringen täcker förluster i samband med IT-bedrägerier.

Dataförlust

Vissa former av IT-bedrägerier innebär att det drabbade företaget får sin information stulen, förlorar data permanent eller berövas tillgång till sina data under en viss period. Det innebär att ni under en period måste driva verksamheten utan normal tillgång till ekonomisystem, information om aktuella beställningar, produktionsdata osv. Att förlora viktiga data om produktutveckling, forskning, immateriell egendom osv. kan få allvarliga och långsiktiga konsekvenser. Därför rekommenderar vi också att ni säkerhetskopierar regelbundet och ser till att spara säkerhetskopiorna offline, i säkra miljöer.

Försämrat anseende

I synnerhet för större företag kan IT-bedrägerier påverka företagets anseende och ge upphov till förlorade kunder. Rädslan att få dåligt rykte är en av orsakerna till att vissa företag aldrig anmäler IT-bedrägerier.