Risker för finansiell brottslighet i samband med företagskort och digitala betalningar 

På den här webbplatsen kan du läsa mer om vad du ska vara medveten om för att förhindra att ditt företag blir utsatt för finansiell brottslighet när du och ditt företags anställda använder företagskort och gör digitala betalningar. Goda råd till anställda

 •  Följ säkerhetsrutinerna för betalningar och inköp. Hoppa inte över några steg, oavsett hur stor pressen är för att slutföra en transaktion snabbt. 
 • Använd säkra lösenord och ändra dem ofta. Vår webbplats för it-säkerhet tillhandahåller tips och råd om säkra lösenord.
 • Kontrollera alltid avsändarens identitet innan du överför pengar eller tillhandahåller konfidentiell information. Om du är osäker, kontakta personen eller företaget på det telefonnummer du normalt skulle använda – inte på det nummer som anges i e-postmeddelandet eller textmeddelandet. 


 • Klicka aldrig på några misstänkta länkar och svara aldrig på förfrågningar som ber dig att avslöja konfidentiell information.
 • Var särskilt försiktig om du får ett e-postmeddelande eller textmeddelande som verkar komma från en chef eller andra högre befattningshavare som uppmanar dig att snabbt och konfidentiellt överföra pengar eller köpa varor.
 • Håll utkik efter stavfel och grammatiska fel, eftersom bluffmeddelanden och meddelanden ofta innehåller fel och har ovanlig layout.

Goda råd till ledningen

 • Se till att säkra betalningskontroller, processer och rutiner finns på plats för anställda att följa, och uppdatera dessa regelbundet. 
 • Upprätta en enda kontaktpunkt (SPOC) på alla företag du regelbundet gör betalningar till och fundera på att föra en lista över kontrollerade och auktoriserade leverantörer och affärspartner som har genomgått och validerats av dina due diligence-kontroller.
 •  Implementera ett processystem som letar efter ovanliga transaktioner.
 • Se till att det finns en hög nivå av bedrägerimedvetenhet i hela ditt företag och säkerställ att de anställda alltid är vaksamma.
 • Begränsa antalet anställda i företaget som är behöriga att hantera transaktioner.
 • Inrätta effektiv och kontinuerlig utbildning och testning av de anställdas medvetenhet om bedrägerier. Se till att de anställda förstår vikten av att inte öppna några länkar eller filer som bifogas ett e-postmeddelande från en okänd, misstänkt eller opålitlig källa.

 


Tips för att upptäcka- och undvika att bli offer för finansiell brottslighet

 • Användning av företagskort på fysiska försäljningsställen

  Att använda företagskort medför risker som du och ditt företag bör vara medvetna om. Här är några tips att ha i åtanke och riktlinjer att implementera för alla i ditt företag som använder företagskort för att göra betalningar på fysiska försäljningsställen. 

  • Förvara alltid företagskort och kortuppgifter säkert genom att inte lämna dessa obevakade – låna aldrig ut ditt kort till någon annan.
  • Begränsa anställdas åtkomst till företagets företagskort.
  • Utbilda kortinnehavare regelbundet om att vara vaksamma när de använder företagskortet på ett fysiskt försäljningsställe.
  • Skriv aldrig ned PIN-koden och avslöja den aldrig för någon annan.
  • Täck alltid över knappsatsen när du anger PIN-koden.
  • Var medveten om din omgivning när du tar ut pengar, se till att ingen tittar över din axel och skriv aldrig ned kortets PIN-kod på en lapp.
  • Läs mer om vilken kortlösning som passar ditt företags behov bäst här.

 • Betalningar och överföringar

  För att skydda ett företag mot finansiell brottslighet bör det finnas tydligt fastställda rutiner och processer som styr betalningar och överföringar. Nedan hittar du några råd om hur du skyddar ditt företag.

  • Kontrollera mottagarens bankuppgifter flera gånger och se till att betalningen eller överföringen görs till rätt bankkonto.
  • Bedragare utnyttjar ofta en hektisk arbetsdag eller slår till under semestertider eller i andra situationer när chefer eller andra högre befattningshavare sannolikt är frånvarande. Så var särskilt uppmärksam på falska e-postmeddelanden, sms och telefonsamtal vid dessa tillfällen.
  • Håll utkik efter förändringar i eller ovanliga fakturor och betalningskrav från okända leverantörer.
  • Verifiera fakturor innan du utfärdar betalningar för att undvika att bli offer för fakturabedrägerier.
  • Validera alltid nya eller ändrade mottagarkontouppgifter genom att ringa ett telefonsamtal till en betrodd kontakt (SPOC) eller från den officiella webbplatsen.
  • Se till att rätt rutiner för överföringar och betalningar alltid följs och undvik att använda kontaktuppgifter som anges på fakturan – använd den kontaktkanal du normalt använder.
  • Använd säkerhetsalternativen i District för att ta emot notifieringar om viktiga transaktioner på företagets konton eller ställ in autentisering av två personer för alla fakturabetalningar – detta kan hjälpa till att förhindra bedrägerier.
  • Läs mer om våra betalningslösningar här.
  • Om du vill att vi ska hjälpa dig med en betalning eller om du har frågor angående en betalning, kontakta oss via eBanking eller District. 

 • Köp online

  Köp och överföringar online är enkelt, vilket också gör det enkelt för bedragare. Kom ihåg att se till att ditt företags onlinesäkerhetsrutiner finns på plats för att minska risken för bedrägerier.

   Om du behöver besöka en webbplats bör du ange webbadressen direkt i webbläsarens adressfält snarare än att klicka på angivna länkar – såvida du inte har verifierat att länkarna är äkta.

  Kontrollera att leverantörens webbplats också listar en fysisk adress, e-postadress och telefonnummer. Om det inte finns några kontaktuppgifter kan webbplatsen vara en bluff.

  Var försiktig med annonser med otroliga erbjudanden eller som erbjuder mirakelprodukter – om det låter för bra för att vara sant är det förmodligen det!

  Kontrollera din handelspartners webbplats för att säkerställa att den är äkta och att informationen den ger matchar vad du vet om dem.

  Läs mer om säker onlinehandel


 • Upptäckt av en ovanlig transaktion

  Övervaka alltid aktiviteter på bankkonton och utbilda anställda att vara uppmärksamma på ovanliga transaktioner. Råden nedan kan hjälpa dig att förhindra misstänkt aktivitet på ditt företags konton.

  • Kontrollera kontohändelser regelbundet och var medveten om misstänkta transaktioner som du inte känner igen.
  • Använd säkerhetsalternativen i vår eBanking-lösning District, som till exempel att hantera betalningsgränser och ta emot notifieringar om saldon och betalningar över ett visst belopp.
  • Kontakta din bank omedelbart om du upptäcker några ovanliga transaktioner.
  • Spärra ditt kort om du misstänker bedrägeri på ditt företagskort.
  • Om det finns transaktioner på ditt konto som du inte känner igen eller accepterar bör du lämna in ett bestridande om kortrelaterade transaktioner. Läs mer om att lämna in ett bestridande.
  • Om transaktionen du inte känner igen eller accepterar är en överföring, kontakta oss på 0752-48 49 30

 • Mottagande av e-post, textmeddelanden (sms) och telefonsamtal

  En vanlig taktik som används av bedragare är social manipulering, och många säkerhetsöverträdelser inträffar när anställda omedvetet klickar på osäkra länkar eller överlämnar lösenord eller konfidentiell information på kanaler som inte är säkra. Så var alltid vaksam när du får e-post, sms och telefonsamtal. Följ råden nedan för att minska risken för angrepp via social manipulering.

  • Utbilda dina anställda i att vara försiktiga när de avslöjar konfidentiell information eller personuppgifter via telefon, textmeddelande eller e-post – även om en begäran verkar äkta. Danske Bank kommer alltid att begära att känslig information endast lämnas via säkra kanaler som eBanking eller District.
  • Implementera en supportprocess så att nätfiskemeddelanden kan rapporteras – tidig rapportering innebär att snabba åtgärder kan vidtas för att minska riskexponeringen.
  • Öppna aldrig misstänkta länkar eller bilagor som fås via e-post. Var särskilt försiktig om du öppnar personliga e-postmeddelanden på en av företagets datorer.
  • Var försiktig om e-postmeddelandet innehåller stavfel eller grammatiska fel och dubbelkolla avsändarens äkthet. Om ett meddelande säger att det är från Danske Bank men du tycker att det verkar misstänkt ska du kontakta oss på 0752-48 49 30 eller via eBanking eller District.
  • Om du har några betänkligheter om ett e-postmeddelande eller sms bör du ta bort det omedelbart. Om det påstår sig vara från en avsändare som du känner, kontakta den personen direkt på det telefonnummer du normalt skulle använda – använd inte numret i e-postmeddelandet eller sms:et.
  • Var försiktig om du får ett brådskande e-postmeddelande, sms eller telefonsamtal från någon i ledande befattning som du normalt inte har kontakt med. Detta är ett tecken på VD-bedrägeri.

  Läs mer om falska e-postmeddelanden, sms och falska telefonsamtal.


Var säker online

På vår it-säkerhetswebbplats kan du läsa mer om it-säkerhet och hur du är säker online

 

hänglås ikon

 Starka lösenord ökar säkerheten och försvårar kriminella handlingar för bedragare

 

förstoringsglas ikon

 Ha en IT-policy

mobil och dator ikon

Ha rutiner för programuppdateringar


Så här påverkar vårt ansvar som bank dig som kund

Skydda dig som företagskund mot finansiell brottslighet

Överföringar och betalningar är finansiella transaktioner som hjälper kunder att hantera och förfoga över sina pengar. De flesta ekonomiska transaktioner har ett helt logiskt och legitimt syfte, men brottslingar använder också ekonomiska transaktioner för att gömma olagliga pengar. Filtrering av olagliga pengar genom det ekonomiska systemet kallas skiktning, och det är den svåraste delen av penningtvättsprocessen. Banker och andra finansinstitut är viktiga allierade för myndigheter när det gäller att övervaka och analysera ovanliga transaktioner. 

Nedan kan du se vilka åtgärder vi vidtar på Danske Bank för att uppfylla vår skyldighet att förebygga finansiell brottslighet genom att bevaka och screena transaktioner. Vi uppmuntrar också företag att ha och upprätthålla sina egna försvar mot och policyer för finansiell brottslighet. Titta på videon på den här webbplatsen för att lära dig hur de åtgärder vi använder på Danske Bank för att bekämpa finansiell brottslighet kan få konsekvenser för dig som kund. 


Varför måste jag ladda upp bevis på min identitet?

 • Vi använder den kunskap vi har om våra kunder för att förstå vilket beteende som förväntas eller är vanligt för varje kund. Vi övervakar sedan kundens transaktioner för att upptäcka beteenden eller transaktioner som inte är i linje med vad vi anser vara normalt eller förväntat för den kunden.
 • Du kan läsa mer här om varför vi ställer frågor och ber om identitetsbevis.

Varför ställer ni frågor om min transaktion?

 • Vid varje given tidpunkt passerar tusentals transaktioner genom Danske Banks system och processer.
 • Alla transaktioner – inklusive kortbetalningar, digitala betalningar och investeringsrelaterade betalningar – övervakas för att säkerställa att de är i linje med kundens förväntade eller vanliga beteende.
 • Transaktioner jämförs mot den information vi har om den enskilda kunden och avseende typen av transaktion.
 • När en transaktion inte är i linje med hur vi förväntar oss att en kund ska bete sig undersöker vi orsaken. Därför kan du bli kontaktad av oss och få frågor om specifika transaktioner, vilket vi gör för att skydda både dig och Danske Bank. 

Exempel: Om ditt företag vanligtvis inte sätter in eller tar ut kontanter men sedan börjar göra det, kan vi fråga varför dina bankbehov när det gäller att göra kontantinsättningar och uttag har förändrats. 

Varför stoppas min transaktion?

 • Som alla finansiella institutioner har Danske Bank en skyldighet att se till att dess kunder och de som kunderna gör affärer med inte bryter mot sanktioner. 
 • För att uppfylla denna skyldighet screenar vi alla transaktioner mot internationella sanktionslistor och protokoll. 
 • Vi följer internationella sanktioner, som EU- och FN-sanktioner, och sanktioner utfärdade av enskilda länder, som USA, Storbritannien och de nordiska länderna. Läs mer här.Friskrivningsklausul: Innehållet i ovanstående är inte, och bör inte betraktas som, en ersättning för juridisk rådgivning.

Relaterat


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.