1. Var försiktig med oönskade telefonsamtal, e-postmeddelanden och textmeddelanden (sms). Utbilda alla anställda i att vara försiktiga om de blir ombedda att avslöja konfidentiell information eller personuppgifter via telefon textmeddelanden eller e-post - även om en begäran verkar äkta. Se till att konfidentiell information endast delas via säkra och trygga kanaler som eBanking eller District. Ladda inte heller ner skärm/fildelningsprogram på uppmaning av någon annan.

2. Fundera på att investera i en så kallad cyberförsäkring och internetbankförsäkring. Skydda ditt företag med it-försäkringsskydd, som ger dig experthjälp om du blir offer för ett it.angrepp. Se till att dina försäkringar täcker it-stölder/digitala inbrott som begås via eBanking eller District.

3. Genomför grundliga due diligence-kontroller av affärsrelationer för att minska riskerna. Se till att ditt företag har en standardprocess för due diligence på plats för att kontrollera affärsrelationer, till exempel med leverantörer och kunder. Och se till att de due diligence-kontroller som ditt företag utför på internationella handelspartner är lika noggranna som de för inhemska partners.

4. Kontrollera att all information som anges i betalningsöverföringar är korrekt innan du går vidare. För internationella överföringar ska du också komma ihåg att kontrollera SWIFT-adressen, valutakoden samt uppgifterna om mottagare och land. Gör aldrig en betalning eller överföring som du är osäker på. Ha betlaningsprocesser på plats för att säkerställa säker fakturering och säkra betalningar, och se till att ditt företag har dokumenterade och godkända listor på leverantörer och kunder.

5. Gör en riskbedömning. Var medveten om de hot som finns i vår omvärld och identifiera sårbarheter och risker för finansiell brottslighet i ditt företag. Den här broschyren beskriver ett brett spektrum av potentiella riskscenarier för finansiell brottslighet och förklarar hur du kan minska riskerna för ditt företag.

6. Ha tydliga policyer och utbilda anställda om hoten från finansiell brottslighet. Ha tydliga dokumenterade rutiner för utbildningar och för processer som innebär tillgång till verksamhetens ekonomi och konfidentiella data, så att alla anställda vet hur man hanterar relaterade förfrågningar på ett säkert sätt.

Utsatt för bedrägeri? Läs mer om hur du anmäler bedrägeri eller kontakta oss omedelbart om du misstänker bedrägeri.