Var säker online 

Genom att följa några enkla steg kan du öka säkerheten för ditt företag. Dessa sidor erbjuder tips och hjälp. 
It-brottslighet är ett allt allvarligare hot mot alla företag – både små och stora. På Danske Bank har vi system och processer på plats för att säkerställa att dina affärer hos oss är väl skyddade. Men du har också ett ansvar att skydda ditt företag mot it-brottslighet.

Om ditt företag drabbas av it-brott kan konsekvenserna bli allvarliga. I värsta fall kan ett angrepp vara så stort och dyrt att det kan hota ditt företags existens. I vissa andra fall kanske du inte ens kan identifiera om du har utsatts för en hackerattack. De allra flesta fall av it-brott har ett rent ekonomiskt motiv. Men bedragare kan också rikta in sig på stöld av personuppgifter, konfidentiell affärsinformation och annan affärskritisk information som kan säljas till tredje part eller användas för utpressning.

Så här kan du hålla ditt företag säkert

 Så här skyddar vi ditt företag

På Danske Bank gör vi så mycket vi kan för att hjälpa till med att skydda ditt företag mot it-brott. Nedan kan du läsa om det arbete vi gör för att skydda ditt företag.

 

Utvecklar våra system för att de ska vara rustade mot olika externa angrepp

För att säkerställa att ditt företag är tryggt hos oss arbetar vi på flera fronter. Vi utvecklar ständigt våra system så att de alltid ska vara rustade mot alla externa angrepp. Så du är väl skyddad när du använder våra onlinelösningar för ditt företags bankverksamhet.

Ger kunderna kunskap och erfarenhet om it-brottslighet 

Vi vill också hjälpa dig att förbättra ditt företags egna lösningar för it-säkerhet. Detta gör vi genom att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet om it-brottslighet och erbjuda olika säkerhetsverktyg som du kan implementera i din verksamhet.

Danske eBanking Business, District och alla våra appar finns i krypterade och säkra miljöer. Detta innebär att obehöriga inte kan komma åt dina uppgifter via Danske Banks plattformar, och de kan inte heller läsa eller ändra data som överförs mellan din webbläsare och Danske Bank. Om onormala transaktioner inträffar på någon av våra plattformar gör våra avancerade övervakningssystem det möjligt för oss att vidta omedelbara åtgärder. 

Implementerar system mot bedrägliga e-postmeddelanden

Nätfiskemeddelanden är ett stort problem, och de blir alltmer sofistikerade och svårare att förstå. För att fånga upp bedrägliga e-postmeddelanden har vi implementerat flera system. Systemen skyddar inte bara Danske Bank – de skyddar också ditt företag från att ta emot e-post från avsändare som utger sig för att vara Danske Bank. Om en bedragare ändå lyckas skicka ett e-postmeddelande till dig som påstår sig vara skickat från Danske Bank ska du rapportera det på phishingmails@danskebank.se så arbetar vi för att ta bort den falska webbplatsen omedelbart.

It-brottsligheten har inga gränser, så på Danske Bank måste vi inte bara kunna förhindra kända former av angrepp, utan vi måste också vara beredda på framtida nya hot från kriminella som verkar runt om i världen. Därför bedriver Danske Bank ett antal internationella samarbeten där vi delar kunskap och erfarenhet i en gemensam satsning för att bekämpa it-bedrägerier. Danske Bank sitter till exempel i den rådgivande kommittén för Europols it-brottscentrum och för en pågående dialog med andra banker och ledande it-experter.

 

Vad ska du göra om ditt företag har utsatts för it-brott?

 • Har du lämnat ut uppgifter om företagets kort eller konton? 

  Om en obehörig person har fått dina kort- eller kontouppgifter ska du omedelbart kontakta oss på
  0752-48 49 30.
 • Har du fått bedrägliga e-postmeddelanden eller sms? 

  Om du får ett nätfiskemeddelande eller ett falskt sms kan du rapportera händelsen genom att vidarebefordra e-postmeddelandet eller skicka en skärmbild av sms:et till phishingmails@danskebank.se.

  Ibland verkar it-brottslingar genom att utge sig för att vara Danske Bank. Även om e-postmeddelandet eller sms:et inte använder Danske Bank som avsändarnamn kan du rapportera alla bedrägliga e-postmeddelanden eller sms som hänvisar till Danske Bank. Vi samarbetar med andra organisationer och gör vårt bästa för att ta bort bedrägliga webbplatser. När du rapporterar ett bedrägligt e-postmeddelande eller sms till oss hjälper du också till att skydda andra.

  Läs mer om nätfiske och smishing här

 • Om du vill polisanmäla it-brottslighet

  Företag är inte skyldiga att polisanmäla ett it-brottsangrepp, men en polisanmälan kan hjälpa ett företag att få överblick över angreppets omfattning och på sikt bidra till bättre förebyggande. Om du vill göra en polisanmälan hjälper vi dig gärna. Kontakta oss på 0752-48 49 30. Du kan också kontakta den svenska polisen på 114 14 eller göra en anmälan på polisen.se.

Internetbankförsäkring 

Som företag är du skyldig att täcka en förlust om någon tar sig in i din Danske eBanking-lösning. Därför kan det vara en bra idé att teckna en internetbankförsäkring. 

Säkerhet i District

Vi rekommenderar att kunder som använder District alltid kommunicerar med oss via District-plattformen eftersom den erbjuder förhöjda säkerhetsfunktioner för betalningar. Några av dessa säkerhetsfunktioner beskrivs nedan.

Begränsad användaråtkomst
Du kan hantera olika användares rättigheter att genomföra betalningar och skapa fordringsägare. På så sätt kan du till exempel begränsa antalet användare som hanterar nya eller stora fordringsägare.

Godkännande av betalningar av två användare
Du kan använda tvåstegsautentisering där två auktoriserade District-användare måste godkänna betalningar oberoende av varandra. Detta gör det svårare för hackare att göra betalningar i företagets namn.

Betalnings- och kontobegränsningar
Du kan begränsa det belopp som kan överföras från ett specifikt konto eller av en viss användare.

Få notifieringar om ditt företags konton
Du kan få en notifiering på till exempel din telefon när det sker viktiga transaktioner på ditt företags konton, till exempel när en betalning överstiger ett visst belopp eller saldot på ett konto når under en viss gräns.

Översikt över användaråtkomst
Du kan enkelt hålla reda på vad de olika användarna har åtkomst till i District – och du kan själv ändra åtkomsträttigheter med omedelbar verkan – även från din mobila enhet. På så sätt kan du enkelt godkänna användare eller ta bort användare som inte längre behöver åtkomst till en viss funktion i District.

Ni ska

 • Vara uppmärksamma på nätfiskemeddelanden och alltid verifiera avsändaren. Vara särskilt försiktiga med att klicka på länkar och att öppna bilagor.
 • Vidarebefordra misstänkta e-postmeddelanden och sms till phishingmails@danskebank.se
 • Ta det lugnt om ett meddelande är brådskande. Du bör alltid se kontouppdateringar och tidsbegränsade erbjudanden som signaler för möjlig smishing.  

Undvik

 • Öppna aldrig länkar, ladda aldrig ned bilagor och installera aldrig program från källor som du inte känner till eller litar på.
 • Svara aldrig på e-post, telefonsamtal eller sms som verkar misstänkta. Legitima institutioner begär aldrig kontouppdateringar eller ber om dina inloggningsuppgifter via e-post, telefon eller sms.
 • Återanvänd aldrig lösenord på flera konton eller plattformar.

Friskrivningsklausul: Innehållet i ovanstående är inte, och bör inte betraktas som, en ersättning för juridisk rådgivning.
Läs mer om vad som är viktigt när det gäller att skydda dig själv, ditt företag och dina anställda här.


Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.