Inom Danske Bank utvecklar vi fortlöpande våra säkerhetssystem, så att vi står rustade mot olika former av angrepp utifrån. Det innebär att ni är väl skyddade när ni använder våra onlinelösningar för era bankaffärer. 

Vi vill gärna hjälpa dig att höja IT-säkerheten i ditt företag. Det gör vi bland annat genom att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper om IT-bedrägerier och erbjuda olika säkerhetsverktyg som kan användas i företag.

Avancerade säkerhetssystem

District och alla våra appar är placerade i krypterade och säkra miljöer. Det innebär att inga obehöriga kan komma åt dina data via Danske Banks plattform. Obehöriga kan inte heller läsa eller ändra data som överförs mellan din webbläsare och banken i inloggat läge. Om onormala transaktioner utförs på vår plattform kan vi tack vare ett avancerat övervakningssystem ingripa direkt.

Skydd mot falska e-postmeddelanden

Falska e-postmeddelanden är ett stort problem, och meddelandena har blivit mer avancerade och svårare att genomskåda. Danske Bank har flera system för att fånga in falsk e-post. Systemen skyddar inte bara oss själva. Även ditt företag skyddas mot bedragare som utger sig för att vara Danske Bank. Om en bedragare ändå lyckas skicka ett meddelande i vårt namn tar vi bort den falska webbplatsen direkt.

IT-bedragare nu och i framtiden

Danske Bank måste stå väl rustade för att klara alla de kända typerna av angrepp men även vara beredda på nya sorters hot från kriminella runtom i världen. Därför är vi med i en rad internationella samarbetsprojekt där deltagarna motarbetar IT-brott genom att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Vi ingår bland annat i den rådgivande gruppen i Europols center för IT-kriminalitet och har en fortlöpande dialog med andra banker och ledande IT-experter.

Kommunicera med banken

För att du som kund skall känna dig trygg i din kommunikation med banken rekommenderar vi att du använder säkra meddelanden i District eller Hembanken Företag. Då kommunicerar du med banken via en säker kanal. Du kan skicka meddelanden och ta emot meddelanden från banken den vägen. Klicka här för att se en video om detta.