Internationell expansion

Prata med mig och våra rådgivare om er tillväxt och internationalisering. Välkommen att ringa mig - Magnus Törnbrink, Regionchef Stockholm/Uppsala:
070-34 60 763


Bli kontaktad 

Magnus Törnbrink

  • Nordisk partner för företag i tillväxt. Vi kan erbjuda lokal närvaro i de nordiska länderna, UK och Polen samt internationell expertis och ett nätverk av partnerbanker
  • En gemensam plattform över länder och valutor där vi har verksamhet
  • Möjlighet till kundanpassade likviditets- och treasurylösningar
  • Skräddarsydd analys och valutarådgivning utifrån företagets affärsmodell med ett brett produktutbud som kan minska företagets risker 
  • Strategisk rådgivning med specialistteam anpassade efter företagets finansiella behov

Viktigt att tänka på för företag i expansion

Läs mer om vad som är viktigt att tänka på för företag i expansion.

Läs artikeln

”Avgörande för många företag i tillväxt, i valet av bank, kan vara lösningar för Cash Management, specialistkompetens och en stark lokal fysisk närvaro i de nordiska länderna. Vi är en av få banker i Sverige som har den närvaron och vi finns i fler länder än så. Vi har en gemensam plattform som gör att vi kan förbättra och förenkla betalningsflöden och likviditet mellan olika länder och valutor och vi kan tillhandahålla den expertis och de kundanpassade likviditets- och treasury-lösningar många företag efterfrågar."
Anders Gullesjö, chef Företagsmarknad,  Danske Bank. 
0712d498-8852-423b-b6f5-b83f49ce870c

 

Anders Gullesjö
d4ca5020-feb3-43c1-a996-ec65d1c1716a
”Dormy är i en spännande expansionsresa och det är en fördel att vår husbank även kan hjälpa oss på den internationella arenan. Vi ser en stor styrka i att det finns en gemensam plattform för alla våra bankärenden, även när vi gått in i 13 länder. Vi har en bra relation med alla i vårt kundteam, med rådgivaren och specialister. Jag skulle beskriva Danske Bank som en storbank men med en personlig dialog och närhet."
Anders Wall, VD Dormy Golf. 
Läs mer om hur Danske Bank hjälper företag i tillväxt och Dormy i sin expansion
"Vi på Vilokan valde Danske Bank i konkurrens med flera andra storbanker tack vare att de är engagerade och har en förståelse för hållbarhet, för vår affärsidé och tillväxtresa inom området för hållbara cirkulära industriella lösningar. Bankens cash pool- och treasurylösningar är dessutom viktiga för oss eftersom vi har vuxit till en koncern av företag."

Johan Brandberg, VD, Vilokan

Läs artikeln: Hållbarhetskompetens och Cash Management avgjorde för Vilokan

 

dddd45f0-0ab2-476b-b71f-421dc368aaf7

Därför kan Cash Management bli avgörande i expansion

I tillväxt är det viktigt med specialistkompetens, en genomtänkt strategi och verktyg för Cash Management. Danske Banks nordiska närvaro och plattform över länder och valutor där vi har verksamhet innebär att vi kan förbättra och förenkla hantering av betalningar och likviditet. Vi kan tillhandahålla den internationella expertis och de cash management-lösningar som många företag i tillväxt efterfrågar, något som exempelvis var efterfrågat av företaget Vilokan.

Läs artikeln

Viktigt att tänka på för företag i expansion

Företag som expanderat i Norden och internationellt behöver tillgång till expertis och lösningar inom ett flertal områden. Genom en lokal närvaro i de nordiska länderna, UK och Polen, en gemensam plattform över länder där vi har verksamhet, en genomtänkt valutastrategi och kundanpassade likviditets- och treasurylösningar, kan vi tillhandahålla vad många företag i tillväxt efterfrågar. 

Läs artikeln

Viktiga vägval i en internationell expansion

Ekonomisk osäkerhet kan göra att företag avvaktar att ta klivet vidare till fler marknader, men med finansiering, en genomtänkt valutastrategi, kundanpassade likviditets- och treasurylösningar och rådgivning kan vi tillsammans skapa affärsmöjligheter. Läs mer om hur vi kan hjälpa företag i tillväxt och om Dormy Golfs expansionsresa.

Läs artikeln

 

Så kan du säkra affären när du handlar med nya länder
En volatil världsekonomi och orolig geopolitik pressar världshandeln och nya länder träder fram som möjliga marknader. För svenska bolag som handlar med utlandet innebär det möjligheter men också risker, eftersom betalningar och värdekedjor behöver ses över på nytt.

Läs artikeln

Så kan du minska företagets finansiella risker
Osäkerheten kring framtiden är fortfarande stor för många företag och att ha koll på potentiella kostnadsökningar, utmaningar i leveranskedjor, att identifiera likviditetsbehov och affärs- och valutarelaterade risker, kan vara avgörande. 

Läs artikeln


containersfartyg

Guider

Om du vill skapa en positiv tillväxt i ditt företag, där din verksamhet växer samtidigt som du har kontroll på att dina kostnader inte skenar iväg, krävs planering.  På denna sida har vi skapat guider som kan hjälpa dig att planera, genomföra och följa upp dina tillväxtinitiativ.

Till guiderna

Vid strategiska beslut och vägval

Med specialiserad rådgivning, analys och tjänster arbetar vi tillsammans med våra kunder för att frigöra potentialen i människor och företag. Oavsett om du har planer för en exit eller expansion och oberoende av vilket läge ni står inför, finns vi här för dig. Danske Bank kan erbjuda lokala team med internationell expertis, skräddarsydda utifrån ditt företags finansiella behov.

Till vårt företagserbjudande

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.