Fast ränta – ingen risk och flexibel bindningstid

Fast ränta innebär att du binder pengarna under en fast tidsperiod till en bestämd ränta. Sparformen passar när du vill ha en trygg placering till en bestämd avkastning. Fördelarna är att det är riskfritt, du kan välja bindningsperiod och enkelt förlänga den vid behov.

Om du behöver spara pengar har vi inlåningskonton med fast ränta. Här kan du placera pengar om du behöver spara till framtida investeringar, bygga upp en buffert eller bara vill placera dina pengar där de får bättre avkastning. På Danske Bank erbjuder vi Fastränteplacering och Sparkonto Företag.

Fördelar med fastränteplacering

 • Fast ränta till känd avkastning
  Eftersom räntan binds vet du i förväg hur stor avkastningen blir. Räntan är fast oavsett hur ränteläget förändras.
 • Trygg placering
  Pengarna är placerade på ett konto som omfattas av insättningsgarantin.
 • Enkelt och bekvämt
  Du kan välja automatisk förlängning av Fastränteplaceringen med eller utan ränta.
 • Bindningstid
  Du kan välja mellan flera olika fasta bindningstider eller ett valfritt slutdatum som passar dig, från 1 vecka upp till 5 år.

Fastränteplacering

Räntor och villkor

 • Villkor

  • Lägsta belopp är 10 000 kronor som sätts in från början. Ytterligare insättningar kan ske i samband med förlängning.

  • Bindningstid upp till 5 år.

  • Storleken på sparbeloppet bestämmer du när kontot öppnas och hela beloppet sätts in. Ytterligare insättningar kan ske i samband med eventuell förlängning av placeringen.

  • Räntan betalas ut på förfallodagen. Utbetalningen av ränta görs efter avdrag för preliminärskatt. Om du väljer förlängning kan du välja om även räntan ska bindas om eller betalas ut.

  • Hela eller delar av beloppet kan tas ut före förfallodagen mot en avgift.

  • Effektiv ränta är ett vanligt sätt att uttrycka ränta för att få jämförbarhet mellan olika sätt att beräkna räntan. Man förutsätter att erhållen ränta återinvesteras och förräntas till den nominella räntesatsen. Räntesatsen beräknas som om räntan betalas en gång per år.

  • Om räntan betalas flera gånger per år blir därför den effektiva räntan högre än den nominella räntan. Om räntan istället betalas mer sällan än en gång per år blir den effektiva räntan lägre än den nominella (till exempel på en flerårig fastränteplacering).

  • Du kan välja automatisk förlängning när kontot öppnas eller vid ett senare tillfälle. Förlängningen kan ske med eller utan ränta och med valfri bindningstid.

  Villkor Fastränteplacering
  Distansavtal
 • Räntor

  Aktuella Räntor*


   Löptider Räntesatser Effektiv ränta
   3 månader 0,00 % 0,00 %
   6 månader 0,00 % 0,00 %
   1 år 0,00 % 0,00 %
   2 år 0,15 % 0,15 %
   3 år 0,25 % 0,25 %
   4 år 0,30 % 0,30 %
   5 år 0,35 % 0,35 %

   

  Räntorna är exempel på bindningstider. Räntorna är indikativa och kan förändras under dagen.
  * För belopp över 5 miljoner kronor per kund gäller andra villkor, kontakta banken för aktuella räntesatser.
  * För finansiella institutioner gäller andra villkor, kontakta banken för aktuella räntesatser.

 • Insättningsgaranti

  Fastränteplacering omfattas av en insättningsgaranti som täcker insättningar i banken, med avdrag för insättarens eventuella lån och förpliktelser mot banken.

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.