Företagskonto

Räcker ett konto eller behöver du fler för att hålla koll på företagets ekonomi?
Läs mer om vårt företagskonto och bli kund online.

Det beror helt på hur enkel eller komplex din verksamhet är. Behoven kan skifta beroende på om du har ett nystartat eller ett etablerat företag och om du bedriver en enmansverksamhet eller har medarbetare.

Belopp sparade på Företagskonto skyddas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Vad betyder insättningsgarantin i detalj?
Insättningsgarantin innebär att du har rätt till ersättning upp till 100 000 euro om banken skulle gå i konkurs. Om motvärdet av 100 000 euro understiger 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsgränsningen att gälla. Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen. 
Insättare som inte omfattas av insättningsgaranti: Vissa kategorier av insättare är undantagna från rätten till ersättning från garantin. Närmare information om insättningsgarantin, bland annat vilka kategorier av insättare som är undantagna från rätten till ersättning finns på Insättningsgaranti.


För att underlätta för dig har vi satt ihop två företagspaket som är anpassade efter olika företagstypers behov. 
Här kan du jämföra de två paketen och se vad vi rekommenderar utifrån några enkla uppgifter om ditt företag.

Om du fortfarande är osäker på vilket paket som passar dig bäst eller har andra frågor är du välkommen att kontakta oss på 0752-48 49 30. Du kan också läsa vidare här och se vilka kontolösningar som kan passa ditt företag.


Är du redan företagskund så kan du beställa företagskonto via Marketplace 

Beställ i Marketplace

Typiska behov

Det finns tre kontotyper som våra kunder använder särskilt ofta:

  • För den dagliga verksamheten

    Ett företag har behov av ett konto för in- och utbetalningar. Det har oftast formen av ett transaktionskonto. En del företag har dessutom behov av en kontokredit som är kopplad till kontot, så att de kan hantera tillfälliga svängningar i likviditeten utan problem. Ytterligare ett alternativ kan vara att koppla ett företagskort med kredit till kontot. På så sätt kan företaget lättare hantera mindre inköp och utlägg i verksamheten.
  • Handel med utlandet

    Om ditt företag regelbundet handlar med utlandet kan ett valutakonto hos oss eller ett konto i utlandet vara en bra lösning. Det kan göra in- och utbetalningar enklare och billigare. Vi kan hjälpa dig både med valutakonton och konton i utlandet.  
  • Överskottslikviditet

    Om ditt företag har överskottslikviditet kan vi erbjuda olika alternativ såsom sparkonto eller andra typer av placeringar. För att få reda på vilket alternativ som är bäst för just ditt företag, kontakta oss på 0752-48 49 30 så berättar vi mer. 

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.