Kapitalmarknadsfinansiering

Finansiering via kapitalmarknaden är ett alternativ till traditionell bankfinansiering. Vi hjälper till med nyemissioner, riktade emissioner, företrädesemissioner, obligationsemissioner och andra kapitalmarknadstransaktioner. Kunden erbjuds rådgivning genom hela processen; från den grundläggande behovsanalysen till marknadsföring och utförande.

Kreditobligationer

Vi erbjuder företag i alla storlekar att emittera företagsobligationer som ett alternativ till traditionell bankfinansiering.
Kunden erbjuds rådgivning genom hela processen från den första grundläggande behovsanalysen till marknadsföring och utförande.


Aktiefinansiering

Danske Bank är en nyckelspelare på den svenska aktie- och derivatmarknaden. Vi tillhandahåller högkvalitativ analys på cirka 100 svenska börsföretag samt olika sektor och strategiprodukter. Våra kunder åtnjuter också marknadens ledande utbud av bolagsmöten, seminarier och studieresor.

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.