Stopptider

Här kan du se de olika tidsfristerna för betalningar i District. Tiderna anges i svensk tid (CET = centraleuropeisk tid)

 • Betalningar i lokal valuta

  Gäller manuellt registrerade betalningar samt betalningar sända via fil I andra format än bankgiroformat. För betalning sända via bankgiroformat se ”Stopptider” för bankgirofiler.

  För att betalningen ska genomföras på vald expeditionsdag måste den vara godkänd och betalningsmappen stängd innan stopptiden.

  BetalningstypStopptid för godkännande och mappstängning
  Girering till bankgiroKl 10.00 på exp. dagen
  Girering till PlusgiroKl 10.00 på exp. dagen
  Lön
  Kl 12.30 bankdagen före utbetalningsdagen
  Kontoöverföring utan avi (till konto i banken)
  24/7
  Kontoöverföring utan avi (till konto i annan bank)*
  Kl 13.45 på exp. dagen
  Kontoöverföring med aviKl 12.30 på exp. dagen
  Kontoöverföring - svensk expressKl 16.30 på exp. dagen
  Kontantutbetalning Kl 10.00 på exp. dagen
  Danmark
  Kontoöverföring och inbetalningskort**Kl 18.30 på exp. dagen
  Norge
  Kontoöverföring mellan konton i Danske Bank Norge** Kl 18.30 på exp. dagen
  Kontoöverföring och kontantutbetalningKl 14.30 på exp. dagen
  LönKl 14.30 på exp. dagen
  Finland
  Kontoöverföring inom Danske Bankkoncernen**24/7
  Kontoöverföring
  Kl 17:30 på exp.dagen
  Lön
  Kl 17:30 bankdagen före utbetalningsdagen
  Storbritannien
  Kontoöverföring (normal eller BACS)**
  Kl 18:30 på exp.dagen
  Kontoöverföring (Express eller CHAPS)**Kl 16:30 på exp.dagen
  Tyskland
  Kontoöverföring** Kl 15:00 på exp.dagen
  Check
  Kl 15:30 på exp.dagen

  Kontoöverföring utan avi som är klar för expedition före 13.45 på exp.dagen är mottagande bank tillhanda på exp.dagen. Om överföringen först är klar för expedition efter 13.45 är den mottagande bank tillhandla nästa bankdag.

  ** Kontoöverföring med valutaväxling (mellan egna konton) ska godkännas före kl 15.30 2 bankdagar före valuteringsdagen. Undantag gäller för Tyskland och USA där tidsfristerna är kl 12.00 respektive kl 16.00.

  Observera dock:
  - att bokförd inte är en garanti för att insättningen är disponibel eller synlig för mottagaren. Detta avgörs av villkoren hos mottagarbanken.
 • Betalningar i utländsk valuta

  Gäller både manuellt registrerade betalningar samt betalningar sända via fil.

  Överföringar från utlandet expedieras samma dag, om de är banken tillhanda senast kl. 13.45. Överföringar till utlandet framgår av tabellen. 

  Betalningstyp Godkänns på expeditionsdagen 
  Standardöverföringar
  - SEPA betalning EUR****kl. 14.00
  - Normalbetalning alla valutor***
  kl. 17.30
  Expressbetalning
  - Valuta DKK, EUR, GBP, NOK, SEK, USD*kl. 15.30
  - Valuta BGN, HRK, ISK, PLN, RON*
  kl. 12.00
   - Valuta CHF, CZK, HUFkl. 13.00
  - Övriga valutor**kl. 15.30
  Koncernöverföringar
  - Valuta DKK, EUR, GBP, NOK, SEK, USD*kl. 15.30
  - Valuta BGN, CHF, CZK, HRK, HUF, ISK, PLN, RON*kl. 11.00
  - Övriga valutor**kl. 15.30
  Checkar  
  Med och utan växling*****  
  - alla orderkl. 13.45

  * Beloppet kan disponeras av vår korrespondentbank i utlandet på expeditionsdagen.

  ** Orderbeloppet ställs till vår korrespondentbanks disposition första bankdagen efter expeditionsdagen.

  *** Överföringen ställs till vår korrespondentbanks disposition andra bankdagen efter expeditionsdagen.

  **** Överföringen genomförs utan valuteringsförlust. Orderbeloppet belastas uppdragsgivaren och ställs till mottagarens disposition på expeditionsdagen.

  *****
  Checkar som ska skickas till kontohavare eller mottagare, skickas dagen efter expeditionsdagen. Avräkningsbeloppet debiteras bankdagen efter expeditionsdagen.

  Koncernöverföringar till och från andra banker i utlandet
  Godkänns på expeditionsdagen (= avsändardatum) senast kl. 18.30 två bankdagar före valuteringsdagen (vi rekommenderar dock tre bankdagar).

  Koncernöverföring till utländsk bank registreras via betalningsformen Överföring till utlandet, medan en koncernöverföring från utländsk bank registreras via betalningsformen Överföring från konto i utlandet.
 • Stopptider för bankgirofiler

  För betalningar i andra format än bankgiroformat t ex ISO 20022 XLM, se “Betalningar i local valuta” resp ”Betalningar i utländsk valuta”. 

  Gäller vid kommunikation via District inte vid direktkommunikation med Bankgirot.
  För att uppdragen ska genomföras på vald expeditionsdag måste de vara godkända och mappen stängd innan stopptiden.
  Mer information om Bankgirots tjänster finns att hämta på Bankgirocentralens webbplats.

  Filtyp avgåendeStopptid för godkännande och mappstängning
  LB-fil med gireringar, kontoinsättningar och kontantutbetalningarkl. 18.30 bankdagen före första exp. dagen*
  LB-fil med lönerkl. 18.30 två bankdagar före utbetalningsdagen*
  KI/LI (löneinsättning)
  kl. 18.30 två bankdagar före utbetalningsdagen*
  AG
  kl. 18.30 bankdagen före första betalningsdag**
  Utlands-LB
  kl. 11.55 på exp. dagen

  * Tidpunkten är bankens stopptid för kundfiler. Informationen ska vara Bankgirot tillhanda senast kl 19.00, och banken reserverar 30 minuter för eventuell intern hantering. Observera dock att filer som sänds till banken fram till kl 19.00 kan komma att hanteras av Bankgirot samma dag. Observera att mappen ska ha status "Mottagen av Bankgirot" innan stopptiden.

  **
  Autogiro betalningsunderlag ska vara Bankgirot tillhanda senast kl 19.00, och banken reserverar 30 minuter för eventuell intern hantering. Observera dock att filer som sänds till banken fram till kl 19.00 kan komma att hanteras av Bankgirot samma dag.
  För övriga Autogirotjänster hänvisas till Bankgirots användarmanualer för Autogiro Privat resp. Företag. Observera att mappen ska ha status "Mottagen av Bankgirot" innan stopptiden.

  Filtyp ankommandeNormal leveranstid
  LB återredovisningca kl. 13.00 - 14.00
  BG Max*ca kl. 13.30 - 14.30
  AG betalningsuppdrag
  ca kl. 11.30 - 12.30
  AG medgivanden
  ca kl. 21.00 - 22.30

  Tiderna är ungefärliga och kan variera beroende på t ex ökade volymer vid månadsskiften

  * Leveranstiden avser leverans till banken. Därutöver måste varje kund beställa filen själv via District.
 • Omförsök på betalningar

  Gäller manuellt registrerade betalningar samt betalningar sända via fil I andra format än bankgiroformat. För betalningar sända i bankgirofiler sker inga omförsök.

  Nedanstående tabell anger antal bankdagar som betalningar flyttas fram automatiskt om betalningen inte är godkänd, om mappen inte har stängts eller om kontot saknar täckning.

  LandBetalningstypGodkännande saknas/Mappen ej stängdTäckning saknas
  SverigeGirering till BankGiro55*
  Girering till PlusGiro55*

  Lön55*

  Kontoöverföring utan avi55*

  Kontoöverföring med avi55*
  Kontantutbetalning55*
  DanmarkKontoöverföring55

  Inbetalningskort55
  Check55
  Direktöverföring från BG bank55
  Norge
  Kontoöverföring mellan egna konton3010
  Kontoöverföring3010
  Kontantutbetalning3010
  StorbritannienKontoöverföring (Normal el. BACS)55
  Kontoöverföring (Express el. CHAPS)55
  Tyskland
  Kontoöverföring50****
  Utlandsbetalningar
  Överföring till utlandet55**

  Utländsk check55**
  Överföring från konto i utlandet
  Överföring från konto i utlandet50***

  * Kundansvarigt bankkontor avgör om betalningen ska genomföras eller tas bort.

  **
  Kundansvarigt bankkontor avgör om betalningen ska genomföras eller tas bort.

  ***
  Avgörs av regelverket hos banken där avsändarkontot förs.

  ****
  Ett försök görs, därefter manuell bevakning.

Kontakta oss om du har frågor

Kundservice Företag

0752-48 49 30

Kundsupport Internettjänster:

020-790 347

Kundsupport Internettjänster från utlandet:

+45 55 85 04 48
Våra Finanscenter

När du ringer till oss, och när vi ringer till dig på din begäran eller som en uppföljning av din begäran, så kan telefonsamtalet komma att spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl. Vi måste spela in och spara telefonsamtalen om vi diskuterar investeringsfrågor med dig.

 • Ring

  Kundservice Företag

  0752-48 49 30

  Kundsupport Internettjänster:

  020-790 347

  Kundsupport Internettjänster från utlandet:

  +45 55 85 04 48
  Våra Finanscenter

  När du ringer till oss, och när vi ringer till dig på din begäran eller som en uppföljning av din begäran, så kan telefonsamtalet komma att spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl. Vi måste spela in och spara telefonsamtalen om vi diskuterar investeringsfrågor med dig.

 • Hitta

  Hitta kontor

 • Kontakta

  Här kan du kontakta oss via mail för allmänna bankfrågor. Vi kan dessvärre inte av säkerhetsskäl svara på specifika engagemangsfrågor, då vi inte kan bekräfta din identitet denna kontaktväg. Är du redan kund i banken och har specifika frågor om ditt engagemang, kontakta oss istället via din internetbank. Klicka här för att läsa mer om hur du skickar ett säkert meddelande.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.