Urval och jobbsamtal

När du ska anställa en medarbetare finns det en rad saker som du måste komma ihåg. Det kan du läsa mer om i den här guiden till anställning av medarbetare.

 • 1. Utvärdera ansökningarna

  Beroende på hur många ansökningar du får kan det vara en bra idé att läsa igenom dem löpande. Du kan göra en grovsortering, som underlättar för dig att löpande indela ansökningarna i tre grupper: ”A” för dem som du träffa, ”B” för dem som du kanske vill träffa och ”C” för dem som du redan från början vet att du inte vill anställa.

  När ansökningstiden är ute kan du bjuda in kandidaterna i ”A” till ett möte och göra en slutlig utvärdering av ansökningarna i ”B”-gruppen. 

  Du ska inte säga nej till någon ännu, eftersom du bör hålla alla möjligheter öppna vid denna tidpunkt.
 • 2. Genomför anställningsintervjuer

  Du måste förbereda dig inför mötet med kandidaterna. Du bör ha läst och skrivit ut kandidaternas ansökningar och cv, och förberett frågor till de olika kandidaterna.

  I början av samtalet ska du kort presentera dig, ditt företag eller avdelning och prata lite om den lediga tjänsten. Därefter ska du genom öppna frågor leda samtalet på ett sådant sätt att kandidaten får en chans att presentera sig själv på bästa sätt.

  Du kan exempelvis fråga om en uppgift som är relevant för jobbet, eller bara fråga personen hur han eller hon skulle lösa en konkret situation. Fråga gärna varför personen gör olika val, eftersom det ger dig en bra bild av hur personen tänker, även om uppgiften är obekant för honom eller henne.

  Under samtalet är det ett par saker som du aldrig ska göra: Du får inte fråga om personliga förhållanden, t.ex. om kandidaten är gravid eller har tänkt bli det, eller om sådant som religiös övertygelse eller sexuell läggning.

  Om du vill ha mer inspiration om en bra anställningsintervju kan du läsa mer på verksamt.se.
 • 3.  Ta referenser

  Efter samtalet bör du ta referenser på kandidaterna genom att tala med deras tidigare arbetsgivare. Du ska ha kandidatens samtycke innan du gör det.

  När du talar med en tidigare arbetsgivare ska du tänka på eventuella skillnader mellan hur kandidaten beskriver sig själv, och hur den tidigare chefen beskriver kandidaten. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett problem, men det är klart att om avvikelsen är uppenbar kan det vara värt att undersöka saken vid ett eventuellt uppföljande samtal.
 • 4. Upprätta avtal och förhandla om villkoren

  När du har hittat den rätta medarbetaren ska ni komma överens om villkoren. Det kan vara en bra idé att på förhand undersöka på webben och i ditt nätverk hur lönenivån ligger för tjänsten i fråga. Kom också ihåg att pension med sjukvårdsförsäkring och gratis telefon och andra fördelar kan utgöra ett attraktivt paket för medarbetaren.
   
  När ni är överens ska alltsammans nedtecknas i ett avtal. Man bör alltid ha ett anställningsavtal med sina medarbetare så att ramarna för anställningen är tydliga.
   
  Tänk på att utländska medarbetare kan innebära att du måste ta hänsyn till andra omständigheter. Du kan läsa mer om anställningsavtal på verksamt.se.
  Du kan läsa andra guider om anställning av medarbetare på de här sidorna:
  Så här förbereder du en anställning
  Ge din medarbetare en bra start

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.