Danske Företagsägare – helhetsrådgivning för din totala ekonomi

Att vara företagsägare är mer än ett heltidsjobb. För den som driver företag ligger fokus på att skapa affärer och utveckla verksamheten. Då är det lätt hänt att frågor kring privatekonomin får vänta. Därför har vi utvecklat den skräddarsydda lösningen Danske Företagsägare, som med specialiserade rådgivare kan ta till vara på både företagets och privatpersonens ekonomi.
Ägare till företag med över 30 miljoner
i omsättning 

Kontakta rådgivare företagsägare
Telefon: 0752-48 11 43

Företagarens totala ekonomi i fokus
De nya helhetslösningarna som förenklar kontakten med banken, har utvecklats för att kunna möta företagarens alla behov oberoende av var man befinner sig i sin tillväxtresa. Tack vare skräddarsydd rådgivning, ofta via digitala möten, får våra kunder tillgång till bankens samlade kompetens. Förutom rådgivning och service får företagägaren hjälp med en långsiktig plan för sin ekonomi, koordinerad med företagets utveckling. Genom detta kan möjligheter som finns i ekonomin bättre tas tillvara och risker kan minimeras. Framförallt skapas ett handlingsutrymme genom att tidigt förbereda och planera för kommande förändringar.