Hur kan du fortsätta få skattelättnader på utdelning från dina finska värdepapper ?

Är du innehavare av finska värdepapper? Tidigare kunde banken hjälpa dig att erhålla skattelättnader vid aktieutdelning utan att be dig om någon ytterligare information. På grund av nya krav från värdepapperscentralen så behöver du följa instruktionerna nedan för att fortsatt erhålla skattelättnader vid utdelning av finska värdepapper. 

 

Om du är svensk innehavare av finska värdepapper kan du få skattelättnader 

Euroclear Sweden, den   som innehar och administrerar dina finska värdepapper i Sverige, har tyvärr meddelat att de kommer att upphöra med källskatt- och skatteåterbetalningstjänster från och med den 1 januari 2022. 

Med anledning av detta kan finansinstitut, inklusive Danske Bank, inte bistå dig med att få skattelättnader på utdelning från dina finska aktier som du har på ett svenskt VP-konto eller depå om du inte först tillhandahåller ytterligare information enligt nedan på genom avsett formulär. Andra förutsättningar kan gälla om du har ditt förvar av finska värdepapper i Danmark eller Norge. Vänligen kontakta din rådgivare för att fastställa var dina värdepapper hanteras. 

Vad behöver jag göra?

1. Klicka på en av nedstående knappar för att komma till rätt formulär
2. Läs, fyll i, skriv ut och signera formuläret
3. Returnera forumläret till oss via vår portal ”säker uppladdning” längst ner på den här sidan. Du kan också skicka den via post till:
Danske Bank
33JN Tax Services
Bernstorffsgade 40
1577 København V, Danmark

Privatperson    Företag eller annat


När banken har tagit emot det ifyllda och undertecknade formuläret kommer banken att ansöka om skattelättnader vid utdelning på finska värdepapper, för din räkning.

Vad händer om du inte fyller i formuläret?

Om banken inte får det ifyllda formuläret från dig:
Banken kan inte hjälpa dig att få skattelättnader vid utdelning på dina finska värdepapper
Banken kommer att hålla inne den högsta finska skattesatsen på 35 %, utöver det lokala landets skattesats.
Observera att som ett alternativ till att fylla i formuläret kan du själv begära återbetalning av överskjutande skatt från de finska skattemyndigheterna under beskattningsåret 2022 för utdelning som erhålls under beskattningsåret 2021. Mer information och länkar till relevanta formulär finns på https://www.vero.fi/en/

 

Förnyelse av självdeklaration var femte år

Självdeklaration för investerare måste förnyas vart femte år. Banken kommer att kontakta dig när det är aktuellt att förnya deklarationen. Observera att vid ändringar som har påverkan på de skattelättnaderna du har rätt till, till exempel byte av skattehemvist, förändring av relevant skattelagstiftning eller öppnande av nytt depåkonto som du vill ska omfattas av rätten till skattelättnader, måste du kontakta banken för att uppdatera investerardeklarationen.

Information om behandling av personuppgifter.

Har du frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på +45 45 14 37 60 or trace-taxservices@danskebank.dk.Vänligen notera att vi inte kan erbjuda skatterådgivning.

Kontakta gärna en jurist eller en skatterådgivare innan du undertecknar Investor-självdeklarationsformuläret.

Ladda upp ditt formulär här

Total filstorlek max. 34 MB. Filtyper: Word, Excel, PDF, TXT, JPG och PNG.

Uploaded files

Genom att signera och skicka in formuläret så r ger du Danske Bank A/S tillåtelse att göra
de nödvändiga skatterapporteringarna till den finska skattemyndigheten å dina vägnar.

När vi bearbetar formuläret, så kan Danske Bank A/S använda all information vi har inhämtat från dig, även information som inhämtats för att efterleva penningtvättslagstiftningen. Genom att signera och skicka in formuläret, så konfirmerar du att du har läst och förstått instruktionerna för hur du ska fylla i och skicka in formuläret.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.