Hur kan du få skattelättnader vid utdelningar på dina finska värdepapper även i framtiden?

Viktig information till dig som äger finska värdepapper. Banken har tidigare kunnat hjälpa dig att få skattelättnader vi utdelning på finska värdepapper. Med anledning av en ny skattelagstiftning i Finland, måste du fylla i formuläret nedan, för att få skattelättnader vid utdelning på dina finska värdepapper även i framtiden.

Ny skattelagstiftning i Finland innebär nya rutiner

Den nya skattelagstiftningen som trädde i kraft i Finland den 1 januari 2021 påverkar bankens möjligheter att hjälpa dig att få skattelättnader vid utdelning på dina finska värdepapper. Om du vill ha hjälp av banken även i framtiden måste du fylla i formuläret (Investerar-självdeklaration) och följa instruktionen.

Vad behöver jag göra?

1. Klicka på en av nedstående knappar för att komma till rätt formulär
2. Läs, fyll i, skriv ut och signera formuläret
3. Returnera forumläret till oss via vår portal ”säker uppladdning” längst ner på den här sidan. Du kan också skicka den via post till:
Danske Bank
33JN Tax Services
Holmens Kanal 2-12
1092 København K, Danmark

Privatperson    Företag eller annat


När banken har tagit emot det ifyllda och undertecknade formuläret kommer banken att ansöka om skattelättnader vid utdelning på finska värdepapper, för din räkning.

Vad händer om du inte fyller i formuläret?

Om banken inte får det ifyllda formuläret från dig:
Banken kan inte hjälpa dig att få skattelättnader vid utdelning på dina finska värdepapper
Banken kommer att hålla inne den högsta finska skattesatsen på 35 %, utöver det lokala landets skattesats.
Observera att som ett alternativ till att fylla i formuläret kan du själv begära återbetalning av överskjutande skatt från de finska skattemyndigheterna under beskattningsåret 2022 för utdelning som erhålls under beskattningsåret 2021. Mer information och länkar till relevanta formulär finns på https://www.vero.fi/en/

 

Förnyelse av självdeklaration var femte år

Investerarsjälvdeklarationen måste förnyas vart femte år. Banken kommer att kontakta dig när det är aktuellt att förnya deklarationen. Observera att vid ändringar som har påverkan på de skattelättnaderna du har rätt till, till exempel byte av skattehemvist, förändring av skattelagstiftning eller öppnande av nytt depåkonto, måste du kontakta banken för att uppdatera investerardeklarationen.

Information om behandling av personuppgifter.

Har du frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på +45 45 14 37 60 or trace-taxservices@danskebank.dk.Vänligen notera att vi inte kan erbjuda skatterådgivning.

Kontakta gärna en jurist eller en skatterådgivare innan du undertecknar Investor-självdeklarationsformuläret.

Ladda upp ditt formulär här

Bifoga filer:

Du kan ladda upp dina filer nedan. Du kan maximalt ladda upp 10 filer samtidigt. Accepterade filformat är Word/docx/doc, Excel/xslx/xls, Pdf, Tekst/txt, Jpeg/jpg, Png or Gif.
Notera att den maximala filstorleken är 4MB per fil.

File Size Exceeds the Limit
Remove File Size Exceeds the Limit

Genom att signera och skicka in formuläret så r ger du Danske Bank A/S tillåtelse att göra
de nödvändiga skatterapporteringarna till den finska skattemyndigheten å dina vägnar.
När vi bearbetar formuläret, så kan Danske Bank A/S använda all information vi har inhämtat från dig, även information som inhämtats för att efterleva penningtvättslagstiftningen. Genom att signera och skicka in formuläret, så konfirmerar du att du har läst och förstått instruktionerna för hur du ska fylla i och skicka in formuläret.