Avbetalning

Avbetalning är en bra finansieringsform eftersom den köpta utrustningen både utgör säkerhet för krediten och blir en tillgång i balansräkningen. Du behöver därför inte utnyttja din kassa eller belasta din checkkredit när investeringen görs. Avbetalning kan användas för de flesta typer av objekt. Till exempel maskiner och fordon. Du äger objektet, kostnadsför räntor och gör avskrivningar.

 

 • Du använder kontanta medel där de gör störst nytta
  Rörelsekapitalet kan istället användas för andra ändamål i företaget.
 • Betala fortare eller lös krediten i förtid
  Ditt företag är inte bundet till finansieringstiden utan du kan lösa ditt avbetalningskontrakt när du vill.
 • Vi ger dig momskredit
  Du får avdrag för all ingående moms så fort leverans skett. Den tid det tar innan du erhåller återbetalningen får du en momskredit hos oss, normalt två månader.
 • Ditt företag disponerar investeringsobjektet
  Du äger själv avbetalningsobjektet och gör egna avskrivningar vilket kan ha stor betydelse för dig som skattesubjekt.

Kontakta oss

Anmälan autogiro (för dig som är enskild näringsidkare)

Anmälan autogiro för avbetalning

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.