Betalningar

Få en översikt över dina in- och utbetalningar och gör ditt företag starkare

När du driver ett företag måste du kunna ta emot betalningar från dina kunder och betala dina leverantörer. Vi har en rad lösningar som kan underlätta för dig.

På basnivån erbjuder vi en bra överblick av dina in- och utbetalningar i våra prisbelönta digitala lösningar. Det gör det enkelt för dig att styra ditt kassaflöde och din likviditet.

Vi har en rad lösningar som kan hjälpa dig att optimera dina in- och utbetalningar. Med Swish företagstjänster blir det lätt för dina kunder att betala dig – oavsett om du har en webbutik, säljer via en app, i en fysisk butik eller på faktura. Med DynamicPay får du kontroll över dina ankommande betalningar från andra företag och kan på så sätt förbättra din likviditet.

Du kan läsa mer om våra olika betalningslösningar i rutan nedan. Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig att säkerställa en stark likviditet kan du läsa mer om likviditetsstyrning.

Betalningsöversikt

 • Inbetalningar – Bankgiro Inbetalningar

  Inbetalningar – Bankgiro Inbetalningar

  Bankgiro Inbetalningar är en heltäckande inbetalningstjänst. Du får en komplett redovisning av dina inbetalningar i en fil. Tjänsten kan enkelt kompletteras med ytterligare funktioner och fungerar för både stora etablerade företag och mindre nystartade.

  Flexibelt
  Bankgiro Inbetalningar kan enkelt kompletteras med tillval som OCR referenskontroll, utökad blankettregistrering och bildfil.

  Enklare administration
  Allt sker via fil. Du slipper med andra ord pappersarbete. Filen matchas automatiskt mot betalningsinformation. Betalarens namn, adress och organisationsnummer skickas alltid med om informationen finns tillgänglig.

  Mycket information
  Tjänsten visar också hur betalaren utfört betalningen. Till exempel med blankett eller via leverantörsbetalningar. Meddelanden som betalaren skriver på manuella avier kan också bifogas redovisningen. Det sker genom en bildfil.

 • Inbetalningar – Autogiro

  Inbetalningar – Autogiro

  Om ditt företag har kunder som ska faktureras med fast tidsintervall kan du med fördel använda Autogiro. Det är en betalningstjänst som innebär att pengar dras från kundens konto på betalningsdagen. Pengarna går direkt in på ditt företagskonto.

  Kombinerar du dessutom Autogiro med fakturering via elektronisk faktura uppnår du ett mycket effektivt betalningsflöde.

  Autogiro är säkert och underlättar administrationen.

  Snabb och säker betalning
  Med Autogiro får både ditt företag och dina kunder snabb och säker betalning. Det blir mindre administration för båda parter.

  Inga förseningar
  Eftersom pengarna dras automatiskt på överenskommen förfallodag blir det inga förseningar. Du har kontroll över ditt företags betalningsströmmar och kunderna vet att de slipper påminnelser.

 • Inbetalningar – Swish (Företag och Handel)

  Inbetalningar – Swish (Företag och Handel)

  Snabba och enkla inbetalningar med många möjligheter
  Swish Företag passar företag, föreningar och organisationer som vill ta emot betalningar från privatpersoner. Tjänsten är ett komplement till kontantbetalningar och andra betalalternativ.

  Med Swish Handel kan du erbjuda ett populärt betalsätt i din webbutik och app. Allt din kund behöver är sin mobiltelefon och Swish-appen. Du får pengarna in på kontot direkt. Enkelt och smidigt både för dig och din kund.

  Läs mer om hur Swish-tjänsterna kan göra ditt företag starkare

 • Inbetalningar - DynamicPay

  Inbetalningar - DynamicPay

  DynamicPay är en webblösning som köpare och leverantörer kan använda för att automatisera betalning och fakturering – allt från pris och villkor till själva överföringen. Lösningen gör det möjligt för leverantören att få sina pengar tidigare, mot att köparen får en kassarabatt. På så vis kan leverantören själv bestämma tidpunkten för betalningen och styra likviditeten.

  Utöver möjligheten till rabatt betyder det att köparen inte längre behöver hantera förfrågningar om förtida betalningar manuellt. Det sparar tid vid fakturering och gör det enkelt att standardisera betalningsvillkoren mot leverantörer.

  Läs mer om hur DynamicPay kan hjälpa ditt företag.

 • IBAN

  IBAN

  IBAN står for International Bank Account Number (internationellt bankkontonummer). Det är ett nummer, som är kopplat till alla konton i EU-länderna och Norge, Schweiz, Liechtenstein, Ungern och Turkiet. IBAN är en kod, som identifierar landet, var kontot hör hemma kontohavarens bank och kontonumret.

  Varför använda IBAN
  IBAN gör gränsöverskridande betalningar enklare och ger banken möjlighet att kunna kontrollera omedelbart efter mottagandet att kontonumret är korrekt. Detta leder till en snabb insättning till kontot. Samtidigt undviker man avgifter för manuell hantering av betalningar.

  Uppbyggnaden av IBAN
  IBAN är en internationell standard (ISO 13.616). Antalet omfattar maximalt 34 alfanumeriska tecken, som är strukturerade enligt följande:
  Två skrivelser representerar hemland för bankkontot (landskod med två bokstäver, till exempel SE för Sverige).
  Två nummer är kontrollsiffror.
  Högst 30 alfanumeriska tecken som identifierar banken och kontonummer.

  Importörer
  Be att din utländska leverantör meddela dig sitt IBAN så att du kan skriva det på betalningsuppdrag som du skickar via Danske Bank. Om din leverantör bor i EU måste IBAN finnas på alla fakturor.

  Exportörer
  IBAN ska visas på dina fakturor så att dina utländska kunder kan skriva det på betalningsuppdragen till dig. du kan fylla i med din IBAN och bifoga dina fakturor.

  Hur får du ett IBAN?
  Banken kommer att lägga ett IBAN till dina konton. Du kan inte automatiskt beräkna ett IBAN själv, eftersom varje bank kan ha olika metoder för att registrera sina kontonummer i IBAN. IBAN visas på kontoutdrag och i bankens online-system.

  Länder med IBAN

 • Inbetalningar – SEPA

  Inbetalningar – SEPA

  SEPA Direct Debit
  Om ditt företag har återkommande fasta betalningar i euro, så kan SEPA Direct Debit vara ett enkelt och billigt sätt att hantera dem.  SEPA är ett EU-initiativ som gör det enklare och billigare att skicka och ta emot betalningar i euro i 35 europeiska länder.

  SEPA Direct Debit är en lösning som gör det möjligt för dig att samla företagets samtliga betalningar och fakturor i euro på ett konto. Här kan du genomföra automatiska betalningar och fakturor i euro – med snabb avstämning och utan valutaförlust. På det sättet kan lösningen bidra till att optimera företagets betalningsprocesser och förbättra kassaflödet.

  Fakta om SEPA
  • SEPA står för Single Euro Payments Area
  • Syftet är att underlätta hanteringen av eurobetalningar inom området
  • Medlemmar är de 28 EU-länderna samt Island, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Andorra, Monaco och San Marino
  Om du vill veta mer kan du ringa oss på 0752-48 49 30 eller läsa mer om SEPA Direct Debit här.

  SEPA Credit Transfer
  Med förordning nr 924/2009 med komplettering i nr 260/2012 införde EU nya regler för beräkning av avgifter för gränsöverskridande betalningar mellan EU-länderna. Reglerna gäller både privat- och företagskunder.

  Syftet med de nya reglerna:
  För att möjliggöra för företag att överföra pengar snabbt, säkert och billigt från ena änden av EU till den andra.
  För att harmonisera avgifterna för inhemska och gränsöverskridande betalningar inom EU.
  För att göra det möjligt för bankerna att behandla betalningar automatiskt utan manuell bearbetning.

  Villkor för förordningen
  När villkor är uppfyllda måste avgiften för gränsöverskridande betalningar vara samma som den avgift du betalar för en liknande inhemsk betalning.

  Förutsättningarna är som följer:
  -Betalningen ska ske inom EU-länderna.
  -Mottagarens IBAN-konto (International Bank Account Number) måste anges.
  -Avsändaren och mottagaren av betalningen ska vardera betala sina egna bankavgifter.
  -Avsändare- och mottagare måste kunna utföra betalningar utan manuell hantering.
 • Utbetalningar – Avgående utlandsbetalningar

  Utbetalningar – Avgående utlandsbetalningar

  IBAN är ditt internationella kontonummer och står för International Bank Account Number. SWIFT-adressen (även kallat BIC) anger vilken bank som pengarna ska överföras till. Om du vill ta emot en betalning från utlandet ska du upplysa om ditt kontos IBAN-nummer och Danske Banks SWIFT-adress.

  IBAN består i Sverige av 24 tecken. Du hittar ditt IBAN-nummer i Business Online i transaktionsöversikten eller under Villkor när du valt konto. Danske Bank har följande SWIFT-adress: DABASESX.

  Avgående utlandsbetalningar:
  För att din betalning till utlandet ska kunna genomföras så snabbt, säkert och billigt som möjligt måste den innehålla korrekta uppgifter.

  Om din betalning innehåller felaktigheter eller saknar information så finns risken att betalningen inte kommer fram eller hamnar fel och måste reklameras. Kostnaden för reklamationen får du som betalningsavsändare stå för. Se därför alltid till att få korrekta uppgifter från betalningsmottagaren.
  I pdf-dokumentet ”Landinformation” informerar vi om vad respektive land rekommenderar för att betalningen ska kunna genomföras så snabbt, säkert och billigt som möjligt. Om det land som ni önskar skicka en betalning till inte finns med i ”Landinformation” kontakta banken för mer information om det aktuella landet. (Tänk på att dokumentet nedan uppdateras när det sker förändringar. Om du skriver ut dokumentet så bör du kontinuerligt kontrollera att du har senaste version.)

  För att kunna skicka betalningar till länder där inte Danske Bank har verksamhet används Danske Banks omfattande nätverk av korrespondentbanker som gör det möjligt för oss att erbjuda banköverföringar via SWIFT-systemet.

  Bra att känna till: Banken kan komma att anlita biträde av en utländsk bank för att din betalning ska kunna genomföras. Den utländska banken kan i sådant fall komma att ta ut en avgift för sin hantering, vilket kan medföra att det belopp som mottagarens bank erhåller reduceras i motsvarande mån. Banken svarar ej för kostnader som tas ut av utländska banker i samband med utförandet av betalningsuppdraget.

  Betalningar till utlandet - helgdagar 2018
  Avgiftskoder för betalningar inom EU/EES

  SWIFT-BIC
  SWIFT är en förkortning av Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. BIC-kod är det samma som SWIFT. Systemet bygger på internationell standard. Det betyder att alla betalningar måste innehålla korrekt och fullständig information om mottagarens bank detta via BIC/SWIFT.

  BIC/SWIFT-adress
  En BIC/SWIFT består av 8 eller 11 tecken. Exempel: DABASESX Danske Bank Sverige.
  Tecken 1-4 förkortning av bankens namn DABA = Danske Bank
  5-6 landskod SE = Sverige
  7-8 ort SX = Stockholm
  9-11 filial = Branch, krävs till vissa banker i vissa länder.
  Observera att BIC/SWIFT alltid skrivs utan mellanslag, bindestreck eller punkter.

  Med SWIFT/BIC kan du skapa en enda ingång till alla dina banker runt om i världen. Du kan skicka betalningsinstruktioner och ta emot rapporter från olika banker i olika länder via SWIFT-nätet.

  Läs mer på www.swift.com
 • Inbetalningar - Ankommande utlandsbetalningar

  Inbetalningar - Ankommande utlandsbetalningar

  När du sänder en faktura eller begäran om betalning till en utländsk kund måste du alltid ange företagets IBAN (International Bank Account Number) och BIC (Bank Identifier Code), också kallat SWIFT-adress. Dessa uppgifter gör att betalningen behandlas snabbt, säkert och du som mottagare får inbetalningen till det konto du önskar. I många fall sparar även er utländska kund en extra kostnad genom att ni har rätt betalningsinformation på fakturan.

  Danske Bank Sveriges BIC/Swift adress är: DABASESX
  Information om vilket IBAN företagets konto har hittar du i Business Online under kontoinformation/transaktionsöversikt.

  Collection Service
  Behöver du göra stora faktureringar till den nordiska regionen? Vill du slippa hanteringen av fakturor i olika format till olika länder? Skicka ditt faktureringsunderlag till oss elektroniskt, sedan sköter vi resten.

  SWIFT-BIC
  SWIFT är en förkortning av Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. BIC-kod är det samma som SWIFT. Systemet bygger på internationell standard. Det betyder att alla betalningar måste innehålla korrekt och fullständig information om mottagarens bank detta via BIC/SWIFT.

  BIC/SWIFT-adress 
  En BIC/SWIFT består av 8 eller 11 tecken. Exempel: DABASESX Danske Bank Sverige.

  Tecken 1-4 förkortning av bankens namn DABA = Danske Bank 
   5-6 landskod SE = Sverige SE = Sverige 
   7-8 ort SX = Stockholm 
   9-11 filial = Branch, krävs till vissa banker i vissa länder 

  Observera att BIC/SWIFT alltid skrivs utan mellanslag, bindestreck eller punkter.

  Med SWIFT/BIC kan du skapa en enda ingång till alla dina banker runt om i världen. Du kan skicka betalningsinstruktioner och ta emot rapporter från olika banker i olika länder via SWIFT-nätet.

  Läs mer på www.swift.com
 • Inbetalningar – Kortinlösen

  Inbetalningar – Kortinlösen

  Det finns flera fördelar med att erbjuda kortbetalning. Du förbättrar dina affärsmöjligheter och du får nöjdare kunder eftersom de inte behöver tänka på att ha med sig kontanter. Din och dina anställdas trygghet ökar samtidigt som administrationen minskar.

  Genom vårt samarbete med Teller erbjuder vi kortinlösen via terminal, internet samt post- och telefonorder. Teller är ett dotterbolag till Nets. Sett till antalet kunder är de störst i Norden på inlösen av internationella betalkort.

  Vi kan hjälpa dig med en lösning för att emot kortbetalningar, oavsett om det är i en fysisk butik eller en webbutik. Kontakta oss på 0752-48 49 30 så berättar vi mer. 

 • Inbetalningar – Collection Service

  Inbetalningar – Collection Service

  Med Collection Service fakturerar du dina kunder genom oss. På så sätt kan du samla dina inkassoaktiviteter på ett ställe, som en integrerad del av din finansiella översikt.

  Du kan anpassa lösningen efter ditt företags behov. Du kan själv styra faktureringen genom våra system, eller utlokalisera din fakturering till oss. På så sätt kan du fokusera på kärnverksamheten och slipper att i onödan använda interna resurser på fakturering och påminnelser.

  Överblick och kontroll
  Collection Service ger dig tillgång till ett samlat system, där du har översikt över alla faktureringar och påminnelser. Det ger dig en bra överblick över din likviditet. Lösningen kan användas för att skicka fakturor och påminnelser i Sverige och utlandet.

  Väljer du Collection Service får du den som en tilläggsmodul i vår prisbelönta lösning Business Online. Det ger dig en samlad ekonomisk översikt och du kan enkelt skicka automatiska, digitala och manuella påminnelser. Du kan på ett enkelt sätt effektivisera den delen av ditt företag.
 • Utbetalningar - SEPA

  Utbetalningar - SEPA

  SEPA Direct Debit
  Om ditt företag har återkommande fasta betalningar i euro, så kan SEPA Direct Debit vara ett enkelt och billigt sätt att hantera dem.  SEPA är ett EU-initiativ som gör det enklare och billigare att skicka och ta emot betalningar i euro i 35 europeiska länder.

  SEPA Direct Debit är en lösning som gör det möjligt för dig att samla företagets samtliga betalningar och fakturor i euro på ett konto. Här kan du genomföra automatiska betalningar och fakturor i euro – med snabb avstämning och utan valutaförlust. På det sättet kan lösningen bidra till att optimera företagets betalningsprocesser och förbättra kassaflödet.

  Fakta om SEPA
  • SEPA står för Single Euro Payments Area
  • Syftet är att underlätta hanteringen av eurobetalningar
  • Medlemmar är de 28 EU-länderna samt Island, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Andorra, Monaco och San Marino
  Om du vill veta mer kan du ringa oss på 0752-48 49 30 eller läsa mer om SEPA Direct Debit här.

  SEPA Credit Transfer
  Med förordning nr 924/2009 med komplettering i nr 260/2012 införde EU nya regler för beräkning av avgifter för gränsöverskridande betalningar mellan EU-länderna. Reglerna gäller både privat- och företagskunder.

  Syftet med de nya reglerna:
  För att möjliggöra för företag att överföra pengar snabbt, säkert och billigt från ena änden av EU till den andra.
  För att harmonisera avgifterna för inhemska och gränsöverskridande betalningar inom EU.
  För att göra det möjligt för bankerna att behandla betalningar automatiskt utan manuell bearbetning.

  Villkor för förordningen
  När villkor är uppfyllda måste avgiften för gränsöverskridande betalningar vara samma som den avgift du betalar för en liknande inhemsk betalning.

  Förutsättningarna är som följer:
  -Betalningen ska ske inom EU-länderna.
  -Mottagarbankens BIC (Bank Identifier Code) ska anges.
  -Mottagarens IBAN-konto (International Bank Account Number) måste anges.
  -Avsändaren och mottagaren av betalningen ska vardera betala sina egna bankavgifter.
  -Avsändare- och mottagare måste kunna utföra betalningar utan manuell hantering.
 • Utbetalningar – Leverantörsbetalningar

  Utbetalningar – Leverantörsbetalningar

  Betalningsservice gör livet lättare
  Leverantörsbetalningar (LB) förenklar dina utbetalningsrutiner genom att automatiskt bevaka förfallodagarna och genomföra betalningarna på rätt datum. Du skickar betalningsorder elektroniskt från företagets ekonomisystem till banken. När betalningarna är genomförda får du en betalningsspecifikation elektroniskt som du enkelt kan läsa in och som minimerar pappersarbetet och underlättar avstämningen mot din reskontra.

  Leverantörsbetalningar innebär en mängd fördelar:


  Smidigt
  Vi sköter all tidsödande administration.

  Gör alla typer av betalningar
  Du betalar enkelt fakturor, löner och skatter. Du betalar lika enkelt till bank- och plusgironummer, gör kontoinsättningar, kontantutbetalningar och avräknar kreditfakturor.

  Läs mer om de tjänster vi erbjuder via Bankgirot

 • Utbetalningar – Löner

  Utbetalningar – Löner

  Vi kan ordna en bra lösning för dina löneutbetalningar. Du kan välja mellan ett antal tjänster. Vilken du väljer beror på hur omfattande dina löneutbetalningar är och hur mycket administration du vill att vi ska sköta. Några av tjänsterna finns i vår internetbank för företag, Business Online. Den får du tillgång till som kund hos oss.

  Smidigt
  Du väljer själv vilka löneprocesser du vill ha hjälp med. I vårt utbud finns produkter
  som passar både större och mindre företag.

  Lönelista
  Lönelista är en tjänst i vår internetbank för företag. Den passar till mindre företag. Du kan betala ut lön och ersättningar till flera mottagare samtidigt oavsett vilken bank de har. De registrerade uppgifterna kan återanvändas. Via internetbanken kan du även göra enstaka löneutbetalningar.

  Bankgirolön
  Bankgirolön är en elektronisk bankgirotjänst som förenklar och effektiviserar löneutbetalningsflödet. Du hämtar lönebetalningsunderlaget direkt ur lönereskontran och skickar filen till banken för bevakning och utbetalning rätt dag.

  Ladda ner faktablad

  Lönetjänst
  Med Lönetjänst slipper du den tids- och resurskrävande löneadministrationen genom att låta oss sköta både utbetalning av löner, registerhållning av lönekonton, hanteringen av intresseavdrag samt utskrift och distribution av lönespecifikationerna. Tjänsten är mycket bra för större företag med många anställda.

  Information för löntagare

  Ladda ner faktablad

 • E-faktura

  E-faktura

  Med e-faktura kan ditt företag enkelt och miljövänligt skicka elektroniska fakturor till både privatpersoner och företagskunder. På samma sätt kan ni även ta emot elektroniska fakturor från era leverantörer. E-faktura är med andra ord ett enklare, säkrare och smartare sätt att hantera ditt företags fakturor. Era kunder, både företag och privatpersoner, kan via sin internetbank med ett enkelt klick se och betala sina e-fakturor.

  Skicka e-faktura
  Med tjänsten e-faktura Total kan du skapa, granska och sända e-fakturor direkt i Business Online till alla typer av fakturamottagare. Tjänsten inkluderar också ett register där du hanterar dina fakturamottagare och där du tar emot e-fakturaanmälningar från både privatpersoner och företag. Dessutom får du här möjlighet att sända in fakturafiler från ditt ekonomisystem.

  Ta emot e-faktura
  Du kan ta emot, granska och betala e-fakturor direkt i Business Online. Via en enkel funktion anmäler du ditt företag för att ta emot e-fakturor från dina leverantörer och får en god överblick över dina anmälningar.
  I Business Online har du också möjlighet att ta emot e-fakturor på fil för inläsning i ditt ekonomisystem, oberoende av vilka lösningar dina leverantörer har.

  Tilläggstjänster

  • För dig som skickar e-fakturor kan du även teckna avtal om Print av pappersfakturor. Då når du alla dina fakturamottagare via samma tjänst.
  • För dig som tar emot e-fakturor på fil kan du även komplettera med skanning av pappersfakturor. Det ger dig möjlighet att ta emot e-fakturor från alla dina leverantörer.

  Ladda ned ett faktablad om e-faktura Total

  Ladda ned ett faktablad om Mottagare


Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.