Så kan du öka företagets säkerhet i District

Vår internetbankslösning, District, erbjuder många alternativ för att öka säkerheten vid betalningar

Nyttja möjligheterna i District

 • Begränsad användarbehörighet

  Ni kan begränsa olika användares behörighet att utföra betalningar och skapa fordringar. På så sätt kan ni till exempel begränsa antalet användare som hanterar nya eller stora fordringsägare.

 • Två godkännanden

  Ni kan använda en tvåstegsmetod för godkännanden vilket innebär att alla överföringar måste godkännas av två användare, oberoende av varandra. Det gör det svårare för hackare att genomföra betalningar i företagets namn.

 • Maxbelopp för betalningar

  Ni kan sätta en gräns för hur stort belopp som kan överföras från ett specifikt konto eller olika användare.

 • Notiscenter

  Ni kan konfigurera att mobiltelefoner och surfplattor ska ta emot notiser om saldon och betalningar över ett visst belopp.

 • Användaradministration

  Ni kan få realtidsöverblick över olika användares fullmakter, tillgång till konton och möjlighet att skapa betalningar. Behörigheter kan ni ändra direkt, dygnet runt – även via mobiltelefoner och surfplattor. På så sätt kan ni snabbt och enkelt anpassa säkerheten inför betalningstransaktioner.

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.