Förberedelser: Gör dig redo för import eller export

 • 1. Planering

  Innan du startar med internationell handel bör du börja med att bedöma affärspotentialen. Det innebär att realistisk och kritisk titta på försäljningspotentialen och om ditt företag är redo för att hantera handel över landsgränser. Kanske skulle det ta för mycket fokus från kärnverksamheten att använda resurser på att exportera eller importera?

  När du beslutar dig för att fortsätta måste du lägga upp en detaljerad plan för vad som ska hända och hur. Du kan utgå från följande steg:.
 • 2. Undersök marknaden

  Nu måste du lära känna marknaden bättre. Här kan du både ha glädje av marknadsanalyser och av att tala med eventuella kontakter på marknaden eller andra företag som har försökt exportera till den aktuella marknaden. Möjligen måste du anpassa produkten efter den nya marknaden. Standarden på hållbarhetsområdet är också en viktig fråga att bedöma – hur ser den ut i mottagarlandet och hur skiljer det sig från standarden här hemma?

 • 3. Känn din kund eller leverantör

  Både vid import och export är det viktigt att känna din handelspartner. Om du importerar är det bra att ha en viss säkerhet för att varorna kommer och att de levereras även i framtiden. Om du exporterar vill du naturligtvis gärna ha en uppfattning om kundernas förmåga att betala dig.

  Vi kan ofta hjälpa dig att göra en due diligence på din motpart, så att du kan få en idé om företagets ekonomiska stabilitet, hållbarhetsstandard och förmåga. Och vi kan också hjälpa dig att säkra den risk som du tar genom att handla internationellt. Läs mer om våra  Trade Finance-produkter.

  Du bör också överväga hur språkliga och kulturella skillnader kan påverka relationen, samt det som kan vara skillnader i bedömningen av miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.
 • 4. Identifiera och hantera riskerna

  Din handelspartner är dock bara en av de risker du måste förhålla dig till när du säljer till eller köper från utlandet. Nedan finns en översikt över de risktyper du bör tänka på:

  • Likviditetsrisk – har du som köpare den nödvändiga likviditeten eller har du som säljare tilltro till kundens?
  • Avtalsbrott – vad händer vid försenad eller utebliven betalning, och vad händer om varorna kommer för sent eller inte håller överenskommen kvalitet?
  • Kreditrisk – vad innebär det om din handelspartner eller en av leverantörerna i värdekedjan blir insolvent?
  • Politisk risk – hur är den politiska stabiliteten i din handelspartners land, och vad skulle förändringar betyda för handeln?
  • Valutarisk – vad kan svängningar i valutakurser, inflation och räntor betyda för ditt företags ekonomi?
  • Operationell risk – hur säkerställer du att varorna kommer i gott skick och att de internationella betalningsprocesserna löper smidigt?
  • Hållbarhetsrisker – hur ser leverantören på mänskliga rättigheter, miljö och styrningsfrågor t ex? Är det skillnader som ni kan leva med eller krävs mer fakta och kunskap?

  Alla dessa risker kan vi hjälpa till att identifiera och minska, så att du inte behöver ta så stora risker för att handla med utlandet. Vår valuta avdelning vägleder inom valutarisk, medan trade finance erbjuder skydd om en affärspartner inte agerar enligt avtal.


 • 5. Dokumentation och juridik

  Beroende på företagets bransch och vad det är du handlar i utlandet kan dokumentation och juridik vara något som du måste ha koll på. I synnerhet om du vill satsa utanför EU kommer du att bli varse att avtalsregler, tull- och exportregler och praxis skiljer sig från de i Sverige. Betalningar i utländsk valuta kan vara belagt med restriktioner. Det kan krävas särskilda godkännanden eller licenser för att skicka varor. Vilken dokumentation och vilka tillstånd behövs, och hur är det med tull?

  Vi kan hjälpa dig på ett överordnat plan, men du kan behöva kontakta en jurist för att vara säker på att du följer alla regler.
 • 6. Lokalt nätverk

  I det land du säljer till eller köper från kan du ha användning av en partner. Det gäller både inom det juridiska området och för distribution eller transport. På de marknader där vi har filialer kan vi normalt hjälpa till med juridiska kontakter.

 • 7. Finansiering och ekonomi

  Ska du köpa måste du förstås ha pengar så att du kan betala, i tid. Och du måste ta reda på hur du ska gå tillväga. Ibland kan det hända att det är en fördel att ha ett konto i utlandet. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt lösning.

  Både vid köp i och försäljning till utlandet måste du se till att ditt företag har de administrativa resurser som krävs för att klara bokföringen, som oftast är svårare än vid inhemsk handel. Det kan betyda att befintliga medarbetare behöver utbildas eller att du måste köpa tillfällig hjälp utifrån.
 • 8. Utvärdera affärsplanen löpande

  När du har handlat med utlandet är det en bra idé att gå tillbaka till din affärsplan och de planer du gjort upp för handeln. Höll förutsättningarna och planen? Passar det in i din affärsstrategi att handla internationellt? Och vad skulle kunna optimera processen en annan gång? Har ni tagit tillvara på de möjligheter som finns inom hållbarhet?

  Genom att besvara de frågorna är ditt företag väl rustat för att fatta bra beslut om eventuell internationell handel i framtiden.
  Mer information om internationell handel

  Läs fler guider om internationell handel

  Läs vår andra guide inom internationell handel som handlar om Förberedelser: Gör dig redo för import eller export.

  Läs mer

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.