Chimney grundades i Stockholm 1995 och har idag växt till 350 anställda med kontor i 11 länder. Erfarenheterna från företagets internationella expansion, både i och utanför Europa, har genererat kunskaper i hur man bäst skapar en effektiv och handlingskraftig etableringsprocess. Michal anser att valet av chef har en avgörande roll för företagets utveckling på plats.

”Arbetet med den lokala ledningen är det absolut viktigaste vid en ny etablering. Risken med att ta in en extern person som chef i till exempel Singapore, Ryssland eller USA, är att även om rekryteringsprocessen visat att personen verkar vara extremt proffsig och väldigt stark på många olika sätt, innebär inte det att vi arbetar enligt samma arbetskultur.”

En lärdom är att varje etablering hade behövt en person från huvudkontoret konstant på plats det första halvåret. Både för att starta upp verksamheten och för att omvårda den nya lokala chefen. Som ett relativt litet företag var det inte möjligt för Chimney att avvara personal för att genomföra detta. Den biten tycker Michal att de borde tänkt igenom bättre.

”Vi borde haft en möjlighet till omlokalisering för våra egna chefer som vi redan känner och litar på. För det är mycket lättare att komma in i landet genom att anställa andra typer av medarbetare som kan landet, än just chefen som ska sätta företagskulturen och beteendet i det nya bolaget.”

”Om länken till chefen på plats felar, då spelar det ingen roll hur bra team du har. För det innebär att teamet kommer att få sin information filtrerad genom en person som kanske inte har samma målsättning eller sätt att arbeta som du vill att de ska ha.”

Det är enklare att lära sig nya ”skills” än att förändra en personlighet
Den säkraste vägen för Chimneys expansion har visat sig vara att hitta personer som redan finns internt och föra fram dem som alternativ till att rekrytera chefer lokalt. Företaget har också valt att lägga mycket tid på att hjälpa dessa medarbetare att utvecklas i sin roll som chef.

”Lägg väldigt mycket kraft på att välja rätt chefer. Min inställning är att det är enklare att lära sig nya ”skills” än att förändra en personlighet.”

Säkerställ att finansavdelningen kan ge rätt support
Michal konstaterar att en väsentlig del i företagets expansion har varit att finansavdelningen inte bara rapporterat löpande utan agerat mer som en aktiv affärspartner.

”Se till att det finns rätt kompetens på finansavdelningen och att deras uppdrag är tydligt. Mycket av uppsättningsarbetet för en filial i ett annat land kretsar kring det formella och juridiska såsom kostnader i olika skattesystem, tillstånd och så vidare. Din finansavdelning måste agera lite bredare under expansionen än de vanligtvis gör gällande affärer i Sverige. De ska kännas mycket mer som en ”businesspartner” – de ska helt enkelt känna ett ansvar att inte bara rapportera likviditeten utan också optimera likviditeten”, avslutar Michal.

Läs gärna mer om Chimney och deras tjänster på www.chimneygroup.com


Tre snabba råd för internationell expansion

  1. Se till att företagskulturen grundläggs i det nya bolaget redan från start.
  2. Lägg mycket tid på att välja rätt chefer och på deras chefsutveckling.
  3. Säkerställ att finansavdelningen agerar brett och proaktivt.