Möjligheter och risk: Varför handla internationellt?

 • 1. Många skäl att handla internationellt

  Det finns många olika faktorer som gör att företag vill ge sig ut på internationella marknader för att köpa eller sälja produkter över landsgränserna. Det kan handla om att vilja skapa tillväxt genom att sälja sin vara eller tjänst på en ny marknad, eller dra nytta av internationell teknik eller kunskap genom att köpa hem produkter eller tjänster.

  Även om utvecklingen och den moderna tekniken gjort det enklare än någonsin att handla med utlandet förknippas det fortfarande med en annan slags osäkerhet och risk än att handla på hemmamarknaden. Vi vet att allt inte går att kontrollera och att ett import- eller exportäventyr kan börja av en tillfällighet, men man kan som företag ändå förbereda sig ordentligt. I den här guiden får du tips på vad som är bra att tänka på innan man bestämmer sig för att handla internationellt, baserat på bankens och våra kunders erfarenheter.

  Till att börja med kan man med fördel göra klart för sig själv vad det är som gör att man vill ge sig ut på de internationella marknaderna. Det kan du läsa mer om här nedan.

 • 2. Typiska orsaker till att man börjar importera

  • få tillgång till varor som inte finns på hemmamarknaden
  • få hem ny teknik till den lokala marknaden
  • skaffa färdiga varor av högre kvalitet
  • få tillgång till billigare varor.

  När du har identifierat orsaken till att ditt företag ska börja importera har du en bra utgångspunkt för att anpassa processen.


 • 3. Typiska orsaker till att man börjar exportera

  • För att öka omsättningen
  • Minska beroende av befintliga marknader
  • Skapa ny efterfrågan på företagets produkter
  • Utjämna säsongsvariationer i intäkterna

  Det kan naturligtvis också finnas andra mer naturliga orsaker, t.ex. att en utländsk kund hört talas om ens produkt och vill köpa den. Det är alltid en bra idé att själv veta varför man vill exportera så att man kan vara säker på att det passar in i verksamhetsstrategin.


 • 4. Vem ska jag handla med?

  Om inte importen eller exporten orsakas av att någon vänt sig till er för att köpa eller sälja produkter bör den första frågan vara vem man ska handla med.

  Kanske har ditt företag redan en befintlig handelspartner som ni vill sälja till eller köpa något mer av. Kanske måste ni hitta nya kunder eller leverantörer. I båda fallen väcks en rad frågor, både om motpartens stabilitet och trovärdighet, och om eventuella ekonomiska, politiska och kulturella skillnader. Dessa frågor skiljer sig mellan import och export, och därför tittar vi närmare på dem var för sig i nedanstående punkter.

 • 5. Risker

  Det säger sig själv att risker ökar vid handel med utlandet, jämfört med hemmamarknaden, där du känner till lagar, regler och praxis. Som exportör riskerar du att kunderna inte betalar, att dina produkter skadas på väg ut i världen, eller försvinner helt under transporten. Som importör finns en risk att varor inte uppfyller den avtalade standarden eller att man själv saknar den nödvändiga likviditeten för att betala leverantören i tid. Både exportörer och importörer drabbas även av valutafluktuationer som skapar valutarisk. Politisk risk är en annan faktor du bör ha i åtanke vid internationell handel, liksom en risk att leverantören inte lever upp till de krav som ställs på hållbarhetsområdet, t ex vid bedömningen av de mänskliga rättigheterna och arbetsrätt respekteras eller om miljölagar i det landet eller internationellt inte följs. Det blir en allt viktigare faktor att bedöma för en importör.

  Om du beslutar sig för att handla internationellt, kan vi hjälpa till att identifiera och minska riskerna, så att du inte behöver ta så stora risker för att handla med utlandet. Vår valuta avdelning vägleder inom valutarisk, medan trade finance erbjuder skydd om en affärspartner inte agerar enligt avtal.
  Mer information om internationell handel

  Läs fler guider om internationell handel

  Läs vår andra guide inom internationell handel som handlar om Förberedelser: Gör dig redo för import eller export.

  Läs mer

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.