Företag, sammanslutningar och stiftelser behöver skaffa ett LEI-nummer

Du behöver skaffa ett LEI-nummer (Legal Entity Identifier) till ditt företag, din sammanslutning eller din stiftelse om du i företagets namn handlar med värdepapper eller derivat (inklusive terminsaffärer) som kan handlas med på börser eller andra finansiella handelsplatser i Europa (EEA). Detta kan till exempel vara välkända börser som Nasdaq OMX Stockholm eller mindre handelsplatser som First North.

Företaget, sammanslutningen eller stiftelsen behöver i samband med MIFID II skaffa LEI-numret senast den 3 januari 2018. Detta gäller även när Danske Bank handlar å dina vägnar.

Därtill finns ett krav på företag som är parter i en derivattransaktion enligt derivatregelverket EMIR att ha en LEI-kod från 1 november 2017.  Läs mer om EMIR här.

Så köper du en LEI-kod


Välj en auktoriserad återförsäljare av LEI-koder. Du hittar länkar här under.


Registrera din information på försäljarens hemsida.


Förutsatt att du anger ditt organisationsnummer vid köpet av koden, mottar Danske Bank den automatiskt.


Betala för registreringen. Priset anges på LEI-försäljarens hemsida.


LEI-försäljaren godkänner din information.


Förnya LEI-koden varje år.

Översikt över utbudet av LEI-koder

Du kan använda rabattkoden du fått hos följande LEI-försäljare före den 31 oktober:

www.nordlei.org www.gmeiutility.org 

Här hittar du hela utbudet av LEI

Audio

Vanliga frågor om LEI-koder

 • Vad är en LEI-kod

  Vad är en LEI-kod

  LEI står för Legal Entity Identifier. En LEI-kod är ett nummer som gör det möjligt att identifiera samtliga investerare inom EU. De nya MIFID II-reglerna innebär att alla juridiska enheter som företag, förvaltningsbolag och fonder från och med 2018 behöver en LEI-kod för att kunna handla med värdepapper och derivat på börser och andra finansiella handelsplatser i Europa (EEA). Det här gäller även när Danske Bank investerar åt ditt företag, förvaltningsbolag eller fond via en förvaltningslösning. 
 • Vem behöver en LEI-kod?

  Vem behöver en LEI-kod?

  Enligt de nya MIFID II-reglerna kommer alla juridiska enheter att från den 3 januari 2018 behöva ett LEI-nummer för att kunna fortsätta att handla med värdepapper och derivat som kan handlas med på börser och övriga finansiella handelsplatser i Europa (EEA). Europeiska handelsplatser kan vara både välkända börser, som Nasdaq OMX Stockholm, eller mindre handelsplatser, som First North.

  Exempel: Detta innebär att om företaget, sammanslutningen eller stiftelsen vill handla med Apple-aktier måste du ha ett LEI-nummer – oavsett var i världen du vill handla – eftersom dessa aktier kan handlas bland annat på Frankfurtbörsen.

   

  Reglerna gäller också om Danske Bank handlar å era vägnar.I detta fall är det extra viktigt att vi får in ditt LEI-nummer före den 3 januari 2018.

   

  Om ditt företag har fått en fullmakt av någon och handlar å deras vägnar behöver du också få ett LEI-nummer. Detta gäller dock endast om du som innehavare av fullmakten representerar en juridisk enhet som en advokatbyrå eller redovisningsfirma.

   

  Om ditt företag behöver skaffa ett LEI-nummer kommer vi också att skicka dig ett brev personligen och informera dig om de nya reglerna och hur de kommer att beröra dig.

   

 • Varför måste du ha en LEI-kod för att kunna handla?

  Varför måste du ha en LEI-kod för att kunna handla?

  När vi kan identifiera alla som handlar med värdepapper och derivat inom EU är det lättare att övervaka marknaden och bland annat förhindra manipulation. Det gör finansmarknaden säkrare. Om ditt företag, förvaltningsbolag eller fond inte har köpt en LEI-kod senast den 3 januari 2018 kommer du inte att kunna investera i denna typ av värdepapper eller derivat, och inte heller få Danske Bank att göra det åt dig. 

   

 • När behöver jag inte skaffa något LEI-nummer?

  När behöver jag inte skaffa något LEI-nummer?

  Du behöver inget LEI-nummer om du inte representerar en juridisk enhet om du till exempel handlar i egenskap av enskild person. Detta gäller också om du endast vill handla med värdepapper som inte kan handlas med på handelsplatser i Europa.

  Exempel: Om du vill köpa aktier som enbart kan handlas med på New York-börsen.

  Dessutom finns det under MIFID II ett undantag angående terminsaffärer, där du inte behöver något LEI-nummer förutsatt att följande villkor är uppfyllda: 1) Den juridiska enheten är en icke-finansiell enhet, 2) transaktionen avser enbart betalning av varor, tjänster eller direkta investeringar, 3) handeln sker inte på någon handelsplats i Europa.  

   

  Observera dock kravet på LEI-nummer i samband med transaktionsrapportering av alla derivattransaktioner som gäller under EMIR-regelverket för alla företag som är registrerade i ett EU/EEA-land.  Kravet gäller då oavsett om derivattransaktionen görs med motparter inom eller utanför EU. 

   

 • Behöver jag en LEI-kod om jag ska handla med vanliga fonder?

  Behöver jag en LEI-kod om jag ska handla med vanliga fonder?

  Nej, för handel med vanliga fonder behöver du ingen LEI-kod. Om du vill handla med börshandlade fonder behöver du en LEI-kod.
 • Vad händer om jag inte har köpt en LEI-kod senast den 3 januari 2018?

  Vad händer om jag inte har köpt en LEI-kod senast den 3 januari 2018?

  I detta fall kan företaget, sammanslutningen eller stiftelsen inte längre handla med värdepapper som kan handlas med på handelsplatser i Europa – oavsett vilken bankplattform du använder – och Dansk Bank kommer inte att kunna handla å dina vägnar.

   

  Om du dock enbart vill handla i värdepapper eller derivat som enbart kan handlas med på handelsplatser utanför Europa kan du fortsätta att göra detta utan LEI-nummer.
 • Var köper jag en LEI-kod och hur mycket kostar den?

  Var köper jag en LEI-kod och hur mycket kostar den?

  Du kan enkelt köpa en LEI-kod hos en auktoriserad försäljare, exempelvis NordLEI på nordlei.org. En LEI-kod gäller normalt i ett år från och med inköpsdatum och måste förnyas varje år. Som kund i Danske Bank, som köper sin LEI-kod innan 31 oktober 2017, erbjuds en LEI-kod som gäller fram till utgången av 2018. För att ta del av erbjudandet måste du vid köpet ange en specifik rabattkod. Information om LEI-koder samt rabattkoden skickas ut med brev till berörda kunder.
 • Hur får Danske Bank min LEI-kod? 

  Hur får Danske Bank min LEI-kod? 

  När du beställer din LEI-kod måste du ange ditt organisationsnummer. Danske Bank får då automatiskt din LEI-kod och du behöver inte skicka den till oss manuellt. Om ditt företag, förvaltningsbolag eller fond är registrerad i land utanför Norden, måste du själv skicka koden till oss.
 • Jag har redan en LEI-kod för mitt företag. Behöver jag göra något?

  Jag har redan en LEI-kod för mitt företag. Behöver jag göra något?

  Nej, du behöver inte göra något. Det enda du behöver tänka på är att förnya LEI-koden varje år.
 • Behövs en LEI-kod om placeringen ligger inom ett försäkringsskal, som exempelvis en depåförsäkring?

  Behövs en LEI-kod om placeringen ligger inom ett försäkringsskal, som exempelvis en depåförsäkring?

  Nej, då försäkringsbolag inte omfattas av MIFID/LEI-regelverket. Det innebär att du med depåförsäkring inte behöver skaffa en LEI-kod.