Vilka dokument behöver jag?

Beroende på vilken verksamhet du har, behöver vi få in olika typer av dokument.

Juridisk formDokument som du behöver skicka in till oss
AktiebolagEtt organisationsschema 
Bolag under bildandeStiftelseurkund 
LagerbolagGeneralfullmakt 
BostadsrättsföreningStadgarSenaste årsmötesprotokollen
Stiftelse  
Ideel föreningStadgarSenaste årsmötesprotokollen
HandelsbolagDokumentation om vilka som är ägare samt vilka som har betydande inflytande i handelsbolagetEtt organisationsschema
KommanditbolagÄgarstrukturEtt organisationsschema och/eller en utredning om verkliga huvudmän och personer med betydande inflytande
SamfällighetStadgarSenaste årsmötesprotokollen
Enkelt bolagIngånget avtal som visar alla delägare 
Juridisk formDokument som du behöver skicka in till oss
AktiebolagEtt organisationsschema 
Bolag under bildandeStiftelseurkund 
LagerbolagGeneralfullmakt 
BostadsrättsföreningStadgarSenaste årsmötesprotokollen
Stiftelse  
Ideel föreningStadgarSenaste årsmötesprotokollen
HandelsbolagDokumentation om vilka som är ägare samt vilka som har betydande inflytande i handelsbolagetEtt organisationsschema
KommanditbolagÄgarstrukturEtt organisationsschema och/eller en utredning om verkliga huvudmän och personer med betydande inflytande
SamfällighetStadgarSenaste årsmötesprotokollen
Enkelt bolagIngånget avtal som visar alla delägare 

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.