Uppdatera information om er verksamhet

Vi på Danske Bank arbetar löpande för att ha god kännedom om er som kund och uppfylla kraven som följer av den svenska penningtvättslagen. Just nu kontaktar vi många kunder för att samla in och uppdatera vår kundinformation. Om ni har blivit ombedda att uppdatera informationen som vi har om er verksamhet, vänligen gör det så snart som möjligt. Det tar 10-15 minuter.

Observera att den första som loggar in skall vara verklig huvudman och/eller firmatecknare i bolaget. Denna person/personer kan vid inlogg säkerställa att samtliga uppgifter är inhämtade.

Starta

Update your information
Tillhör du en förening/stiftelse/fond, svara här

Innan du börjar

Vi kommer att ställa frågor om er verksamhet och föreslår att ni har följande information tillgänglig:
  • Upplysningar om verksamhetens ägare
  • Upplysningar om verksamhetens ekonomi och transaktioner
  • Beskrivning av verksamhetens affärsmodell

Varför behöver vi informationen?

Alla banker som är verksamma i Sverige måste ha god kännedom om sina kunder, det gäller även Danske Bank. Vi behöver veta hur våra kunder använder våra produkter och tjänster. För att uppfylla kraven som följer av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, är vi skyldiga att regelbundet samla in och uppdatera information om våra kunder.

Hos Svenska bankföreningen kan ni läsa mer om varför bankerna måste ställa frågor till sina kunder

Läs mer om Penningtvättslagen
Läs mer om KYC - Kundkännedom
frågor och svar

För företagare

Frågor och svar

För dig med enskild firma

Frågor och svar

För bostadsrättsföreningar, aktiebolag och andra juridiska personer

Har ni frågor?

Har ni blivit kontaktade av Danske Bank med uppmaning om att svara på frågor?
För att inte riskera att tillgången till era banktjänster begränsas, så måste ni som huvudman och/eller firmatecknare i bolaget svara på frågorna så snart som möjligt.


Ring oss på
0752-48 47 46

Öppet mån - fre: 09.00 - 16.00

Starta