Danske Banks roll i detta läge

Danske Bank arbetar kontinuerligt med att hjälpa våra privat- och företagskunder. Vi har en process på plats för att snabbt kunna ge företag besked om kreditbeslut. Vi har också utökat vår kapacitet för analys av bolag för att under rådande tid ytterligare skynda på kreditprocessen. 
Danske Bank står, precis som alltid, för en sund och ansvarsfull kreditgivning. Därför analyserar vi varje företag utifrån deras speciella situation och behov för att kunna göra en individuell bedömning.

1. Analys
För att få en bra bild över vilka förutsättningar och utmaningar bolaget har i det rådande läget är det viktigt att ni gör en analys över företagets marknad och företagets ekonomiska situation. Här nedan finner du en sammanställning med bl.a. en checklista: 

Vad du som företagare kan göra - analys och åtgärder

2. Ansök om lättnader
Har du tagit del av de åtgärder från regering och myndigheter som kan hjälpa dig att förstärka din likviditet – och som inte innebär mer lån? Nedan finner du en sammanställning av vilka eventuella lättnader du kan få hjälp med:
Vilka lättnader du som företagare kan ansöka om


3. Förbered följande material så kan vi snabbare handlägga din låneansökan:

 • Beskrivning om företagets situation och hur det har påverkats av den rådande COVID-19-situationen
 • Information om antal anställda och omsättning 2019
 • Dokumentation av vilka åtgärder som är vidtagna samt eventuellt planerade
 • Efterfrågat lånebelopp och syftet med lånet inklusive en övergripande redogörelse om hur krediten ska användas
 • Bokslut eller preliminärt bokslut per 2019 och aktuella periodsiffror för 2020.
 • Månatlig likviditetsbudget för resterande del av innevarande år eller längre.

Efter individuell kreditprövning kan vi eventuellt erbjuda:

 • Uppskov med amorteringar
 • Förlängda betalningstider
 • Utökade krediter

Ta kontakt med din kontaktperson eller ditt kundteam på Danske Bank för en individuell rådgivning

Checklista
Upprätta Resultat- och Likviditetsbudget

Statens åtgärdspaket
 • Har du möjlighet att söka anstånd hos Skatteverket på grund av tillfälliga betalningsproblem i samband med Corona?
 • Kan du återfå skatter och a-avgifter enligt förslaget från Finansdepartementet.
 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgift och egenavgifter
 • Möjlighet att skjuta upp skatteinbetalningarna
 • Stämmer din preliminära F-skatt för 2020 utifrån justerad budget och prognos i denna unika situation
 • Kvitta vinst 2019 mot framtida underskott
 • Se över personalsituationen och möjligheten till korttidspermittering
 • Tillfällig hyresrabatt i utsatta branscher
Företagets unika situation
 • Minska lager och se över anläggningstillgångar
 • Se över möjlighet att tidigarelägga betaldatum på kundfordringar
 • Ägartillskott och annan extern finansiering
 • För en dialog med dina leverantörer, hyresvärd och övriga fordringsägare om att förlänga betaltider
 • Pausa inbetalningarna till dina anställdas tjänstepensionsplan
 • Övriga personalåtgärder
Möjlighet till extern finansiering
 • Undersök möjligheter till lån via ALMI
 • Exporterande bolag kan undersöka möjlighet att ta del av EKNs nya och utökade garantier
 • Finansiering från Danske Bank via minskad amortering, förlängd kredittid eller ökade krediter

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.