Vad du som företagare kan göra

Analys och åtgärder

För att skapa er en bra bild över vilka förutsättningar och utmaningar bolaget har i det rådande läget är det viktigt att ni gör en Analys över företagets marknad och företagets ekonomiska läge.

I denna analys behöver du göra resultatbudget och en likviditetsbudget. Det kan vara värdefullt att ta fram flera olika budgetar som visar olika tidsperspektiv och scenarios.

Det finns mycket stöd och rådgivning att få i dessa oroliga tider. Var inte rädd för att be om hjälp för att se hur du kan hantera din specifika företagssituation och vilka åtgärder som kan vara lämpliga för dig. Vi gör vårt yttersta för att stötta våra kunder och ge individuella råd utifrån varje företags unika förutsättningar.

Resultatsbudget

 • Gör en budget för att se om kostnader och intäkter går ihop.
 • Vilka befintliga och alternativa möjligheter kan hålla liv i intäkterna.
 • Se också om du kan dra ner på kostnader – och i så fall vilka.
 • Se över vilka statliga åtgärder som kan hjälpa 

Likviditetsbudget

 • Gör en likviditetsplanering för att se vilka konsekvenser uteblivna intäkter, högre kostnader med mera har på kassan, på kort och långt sikt. 

Likviditetsbudget på verksamt.se


Checklista
Upprätta Resultat- och Likviditetsbudget

Statens åtgärdspaket
 • Har du möjlighet att söka anstånd hos Skatteverket på grund av tillfälliga betalningsproblem i samband med Corona?
 • Kan du återfå skatter och a-avgifter enligt förslaget från Finansdepartementet.
 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgift och egenavgifter
 • Möjlighet att skjuta upp skatteinbetalningarna
 • Stämmer din preliminära F-skatt för 2020 utifrån justerad budget och prognos i denna unika situation
 • Kvitta vinst 2019 mot framtida underskott
 • Se över personalsituationen och möjligheten till korttidspermittering
 • Tillfällig hyresrabatt i utsatta branscher

Läs mer om statens åtgärdspaket

Företagets unika situation

 • Minska lager och se över anläggningstillgångar
 • Se över möjlighet att tidigarelägga betaldatum på kundfordringar
 • Ägartillskott och annan extern finansiering
 • För en dialog med dina leverantörer, hyresvärd och övriga fordringsägare om att förlänga betaltider
 • Pausa inbetalningarna till dina anställdas tjänstepensionsplan
 • Övriga personalåtgärder
Möjlighet till extern finansiering
 • Undersök möjligheter till lån via ALMI
 • Exporterande bolag kan undersöka möjlighet att ta del av EKNs nya och utökade garantier
 • Finansiering från Danske Bank via minskad amortering, förlängd kredittid eller ökade krediter
Läs mer om extern finansiering

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.