Kontakta företagets IT-ansvariga eller IT-avdelning, se till att de vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder och eventuellt stänger ner ert system.