Read in English

 

Varför ställer Danske Bank frågor till District-användare och ber dem inkomma med en giltig ID-handling och i vissa fall även adressunderlag?


Alla banker som är verksamma i Sverige måste enligt penningtvättslagen ha god kännedom om sina kunder, det gäller även Danske Bank. Som en del i att uppnå god kundkännedom om våra kunder måste vi identifiera våra kunder och de personer som företräder våra kunder. Vi behöver även veta hur våra kunder använder våra produkter och tjänster. 
 
Tidigare kunde District-användare registrera sig utan att legitimera sig. Då det är ett krav enligt penningtvättslagen att identifiera även företrädare för våra kunder har vi uppdaterat vår process och behöver be samtliga District-användare att legitimera sig, antingen med BankID eller genom att inkomma med en giltig ID-handling med foto. 
 
Om District-användare inte legitimerar sig med BankID behöver de också inkomma med ett adressunderlag (exempelvis vatten- eller hyresavi). Underlaget får inte vara äldre än högst sex månader och måste vara detsamma som District-användarens folkbokförda adress. 


Frågor och svar avseende uppladdning av dokument

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.