Kontrollera status på dina tillväxtinitiativ

 • 1. Kontrollera status

  När ditt företag tagit initiativ till att skapa tillväxt är det en bra idé att du sedan avsätter tid för att göra en utvärdering av insatsen. Det kanske låter överflödigt, om det är uppenbart att vissa saker fungerat och andra inte. Men även om de övergripande slutsatserna ibland kan vara självklara kan en strukturerad utvärdering vara en liten investering som säkerställer att du får ut så mycket som möjligt av den energi som du redan investerat i att skapa tillväxt.
 • 2.  Samla in den nödvändiga informationen

  En bra analys grundar sig på rätt information. I det här sammanhanget innebär det att du måste samla in all information som är relevant för att bedöma dina tillväxtinitiativ.

  Det kan vara din tillväxtplan och din budget, de faktiska resultaten och annan relevant återkoppling från medarbetare, kunder eller samarbetspartner. Glöm inte heller att värdera din tillväxt ur ett hållbarhetsperspektiv, det kan finnas många möjligheter i att styra sin verksamhet till en mer hållbar profil. Detta ger dig en bra grund för att göra en utvärdering.

  Info Kunskap och rådgivning för att skapa tillväxt

  Du kan med fördel söka rådgivning och tips hos t.ex. ALMI eller verksamt.se. Här kan du bland annat få snabba råd, konkret hjälp, delta i kurser, lyssna på poddar samt hjälp med att byta företagsform. 

 • 3.  Utvärdering

  När informationen samlats in börjar själva utvärderingen. Här är en rad punkter som du kan använda som utgångspunkt för utvärderingen: 

  - Stämde verkligheten överens med planerna?
  - Höll budgetarna?
  - Fanns möjligheter att göra tillväxten mer hållbar?
  - Klarade du av att verkställa planen?
  - Vad skulle kunna bli bättre?
  - Vad har ditt företag lärt sig av processen?
 • 4.  Se framåt

  Efter utvärderingen är det dags att se framåt. Vilka initiativ ska du fortsätta med, vilka ska du stoppa och finns det andra möjliga initiativ som du bör prova?
  Här kan du med fördel gå tillbaka till det arbete som du gjorde i samband med upprättandet av din tillväxtplan och se efter om det finns några ännu outnyttjade möjligheter som är värda att pröva.

  Annars ska du bara se till att utnyttja de kunskaper som du fått genom att prova att skapa tillväxt för att driva ditt företag på det bästa möjliga sättet framöver.
  Du kan läsa andra guider om tillväxt på dessa sidor: 
  Gör dig redo för tillväxt
  Förverkliga din tillväxtplan

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.